Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Regelförbättring

Från det att vi vaknar på morgonen tills att vi lägger oss på kvällen möts vi av regler. För företagen är det ännu fler, mer kostsamma och mer tidskrävande regleringar som de behöver förhålla sig till. Det rör sig om allt från breda skattefrågor till specifika kommunala bestämmelser. På Svenskt Näringsliv arbetar vi för att regelförbättringar ska resultera i förenklat företagande och minskat regelkrångel. De regler som finns ska vara välmotiverade, proportionerliga, förutsägbara och tydliga. 

Kontaktpersoner

Christer Östlund

Senaste artiklarna

NYHET — 13 oktober 2021

Ulrik Wehtje: ”Regelbörda och krångel för företagen minskar tillväxten”

Regelbördan är det enskilt största hindret för tillväxt, enligt företagarna själva. Krånglet och kostnaderna måste minskas, skriver SME-kommitténs Ulrik Wehtje i ett debattinlägg.
NYHET — 12 oktober 2021

Dags att överväga höjd tröskel för revisionsplikt

Låga tröskelvärden för revision innebär att svenska företag får högre kostnader än jämförbara företag i konkurrentländerna. Det är hög tid att överväga att höja gränsvärdet för revisionsplikt i nivå med vad som gäller i övriga EU, skriver Sofia Bildstein-Hagberg, expert finansiell rapportering.
NYHET — 22 september 2021

”Välkommet med nya mål för regelförenkling – men viktiga pusselbitar saknas”

Äntligen ska företagens regelkrångel minska. Det menar regeringen som presenterat nya mål för regelförenklingen. Men det saknas viktiga delar i förslaget och hur förenklingen ska gå till, menar Svenskt Näringslivs expert på regelförenklingar.
REMISSVAR — 7 september 2021

Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt Ds 2021:15

NYHET — 1 september 2021

Skapa en miljöprövning som tar hänsyn till svensk konkurrenskraft

Långa och oförutsägbara processer för att få miljötillstånd har blivit ett allt allvarligare hot mot svensk tillväxt och svenska företag, och även mot miljön.
RAPPORT — 2 juli 2021

Erfarenheter av hållbarhetsrapportering

NYHET — 1 juli 2021

Experter: Bara då kan miljardkrånglet stoppas 

Mindre regelkrångel och kostnader för företagen. Förslagen i regeringens nya utredning kan ge effekt, om de inte hamnar i byrålådan, enligt Svenskt Näringsliv och Näringslivets regelnämnd. Men det finns mycket mer att önska. ”För lite och för sent”, säger regelförbättringsexpert Christer Östlund.
REMISSVAR — 31 maj 2021

Remiss av SOU 2021:12 Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion

RAPPORT — 30 mars 2021

Företagens kostnader för arkivering av räkenskapsmaterial i ursprunglig form

NYHET — 10 mars 2021

Förhandsdebiterade livsmedelskontroller snart ett minne blott

I förra veckan beslutade regeringen om en proposition som anpassar svensk livsmedelskontroll till EU:s nya bestämmelser i den nya kontrollförordningen. I propositionen finns också förändringar av avgiftshanteringen inom livsmedelskontrollen.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist