Regelförbättring

Från det att vi vaknar på morgonen tills att vi lägger oss på kvällen möts vi av regler. För företagen är det ännu fler, mer kostsamma och mer tidskrävande regleringar som de behöver förhålla sig till. Det rör sig om allt från breda skattefrågor till specifika kommunala bestämmelser. På Svenskt Näringsliv arbetar vi för att regelförbättringar ska resultera i förenklat företagande och minskat regelkrångel. De regler som finns ska vara välmotiverade, proportionerliga, förutsägbara och tydliga. 

Kontaktpersoner

Christer Östlund

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 5 juni 2024

Remiss av Revisorsinspektionens utkast till allmänt uttalande om tillämpningen av ISA för mindre komplexa företag i Sverige

NYHET — 30 maj 2024

Regelarbetet tar fart – men det finns mer att göra

Regeringens förenklingspaket får ses som det kraftfullaste initiativet på regelområdet under de senaste 15 åren. Det behövs ändå fler initiativ, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.
NYHET — 16 april 2024

Viktigt att nya förenklingsrådet förstår företagen på djupet

I budgetpropositionen för 2024 flaggade regeringen för att inrätta ett förenklingsråd. Syftet beskrevs som en åtgärd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.
NYHET — 11 april 2024

Rapport: EU:s lagar måste bli bättre för företagen

EU:s regelverk måste bli bättre för näringslivets skull och fortfarande finns mycket att göra för att underlätta för företagen, visar en ny rapport. ”Rapporten fångar den verklighet våra företag upplever”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET — 3 april 2024

Regeringen missar chansen att förbättra reglernas kvalitet

Det bjuds på flera besvikelser i regeringens nya förordning för konsekvensutredningar. Nu måste regeringen steppa upp för att minska företagens regelbörda, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.
NYHET — 2 april 2024

Kommunens rekord: Bygglov på tre timmar

På tio år har Smedjebacken vänt upp och ner på sitt företagsklimat. ”Vi förhåller oss såklart till lagar och regler men man behöver inte vara fyrkantig för det”, säger näringslivschefen Roger Sjöberg.
NYHET — 15 mars 2024

Saila Quicklund vill lyssna på företagen

”Det allra viktigaste jag får till mig är att företag vill ha minskat regelkrångel och att de har utmaningar kring kompetensförsörjning.”
NYHET — 1 februari 2024

Krafttag mot regelkrångel

Onödigt omfattande och krångliga regler är ett stort problem för svenska företag. Därför är förväntningarna på regeringens satsningar på att minska företagens regelbörda höga, skriver SME-kommitténs Ulrik Wehtje och Elisabeth Tedeståhl i en debattartikel i Skånskan.
REMISSVAR — 26 januari 2024

Remiss av SOU 2023:55 Vem äger fastigheten

REMISSVAR — 17 januari 2024

Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist