Regelförbättring

Från det att vi vaknar på morgonen tills att vi lägger oss på kvällen möts vi av regler. För företagen är det ännu fler, mer kostsamma och mer tidskrävande regleringar som de behöver förhålla sig till. Det rör sig om allt från breda skattefrågor till specifika kommunala bestämmelser. På Svenskt Näringsliv arbetar vi för att regelförbättringar ska resultera i förenklat företagande och minskat regelkrångel. De regler som finns ska vara välmotiverade, proportionerliga, förutsägbara och tydliga. 

Kontaktpersoner

Christer Östlund

Senaste artiklarna

NYHET — 1 februari 2024

Krafttag mot regelkrångel

Onödigt omfattande och krångliga regler är ett stort problem för svenska företag. Därför är förväntningarna på regeringens satsningar på att minska företagens regelbörda höga, skriver SME-kommitténs Ulrik Wehtje och Elisabeth Tedeståhl i en debattartikel i Skånskan.
REMISSVAR — 26 januari 2024

Remiss av SOU 2023:55 Vem äger fastigheten

REMISSVAR — 17 januari 2024

Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk

SKRIVELSE — 17 januari 2024

Höjda storlekskriterier i redovisningsdirektivet

NYHET — 10 januari 2024

Miljardkostnader för företagen med återinförd revisionsplikt

Att regeringen har ett stort fokus på att bekämpa brottsligheten är positivt. Men en comeback för revisionsplikten är en ineffektiv åtgärd som kommer kosta företagen 11 miljarder kronor, varnar experten Claes Norberg.
REMISSVAR — 18 december 2023

Nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till den officiella statistiken

REMISSVAR — 23 november 2023

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller tidsfristerna för antagande av standarder för hållbarhetsrapportering för vissa sektorer och vissa tredjelandsföretag

NYHET — 7 november 2023

Effektiv regelförbättring i sikte? 

Näringslivets Regelnämnd (NNR) har tagit fram och sammanställt 19 regelförbättringsförslag inom områdena skatt, miljö och god myndighetsutövning. Förslagen kan få en stor och positiv effekt för näringslivet - inte minst för SME-företagen, menar Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor.
NYHET — 26 oktober 2023

Expert: Företag tvingas till onödiga konkurser

Många företag som skulle kunna räddas går i stället i konkurs, menar Christer Östlund, expert på regelförbättring och insolvensjuridik. ”Nu behöver vi ha ett bra system och en lagstiftning som är effektiv och som de flesta företag kan använda sig av”, säger han.
REMISSVAR — 2 oktober 2023

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd<br/>och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3)<br/>

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist