Regelförbättring

Från det att vi vaknar på morgonen tills att vi lägger oss på kvällen möts vi av regler. För företagen är det ännu fler, mer kostsamma och mer tidskrävande regleringar som de behöver förhålla sig till. Det rör sig om allt från breda skattefrågor till specifika kommunala bestämmelser. På Svenskt Näringsliv arbetar vi för att regelförbättringar ska resultera i förenklat företagande och minskat regelkrångel. De regler som finns ska vara välmotiverade, proportionerliga, förutsägbara och tydliga. 

Kontaktpersoner

Christer Östlund

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 2 oktober 2023

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd<br/>och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3)<br/>

REMISSVAR — 2 oktober 2023

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

REMISSVAR — 2 oktober 2023

Förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning

REMISSVAR — 22 september 2023

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, COM(2023) 402

NYHET — 7 september 2023

Första strukturella reformen på 15 år för att minska regelkrånglet

Regeringen lanserar ett förenklingspaket för företagare i höstens budgetproposition. Behovet av åtgärder för att få bukt på företagens ökade regelkostnader är mycket stort, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.
RAPPORT — 10 juli 2023

Förstudie - Företagens kostnader för att hantera momslagstiftning

NYHET — 2 juni 2023

Företag vågar inte anställa på grund av krångliga regler

Vart tredje företag avstår från att anställa eller investera på grund av det krångliga svenska regelverket. Näringslivet efterlyser nu krafttag av regeringen. ”Vi är angelägna om att regeringen går från ord till handling i den här frågan”, säger Karin Johansson, vice vd.
NYHET — 1 juni 2023

Företagens regelkostnader fortsätter att öka

Företagens regelkostnader ökar. ”Att sänka regelkostnaderna är en central del i att stärka de svenska företagens konkurrenskraft”, säger Christer Östlund, jurist och expert på regelförbättring och insolvensjuridik.
REMISSVAR — 28 april 2023

Remiss av Promemorian Ändrade regler om mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet

REMISSVAR — 16 mars 2023

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering<br/>av vissa delar av insolvensrätten

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist