Christer Östlund

Jurist. Expert på regelförbättring och insolvensjuridik.

Ansvar för regelförbättring.

Senaste artiklar av Christer Östlund

NYHET — 16 april 2024

Viktigt att nya förenklingsrådet förstår företagen på djupet

I budgetpropositionen för 2024 flaggade regeringen för att inrätta ett förenklingsråd. Syftet beskrevs som en åtgärd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.
NYHET — 3 april 2024

Regeringen missar chansen att förbättra reglernas kvalitet

Det bjuds på flera besvikelser i regeringens nya förordning för konsekvensutredningar. Nu måste regeringen steppa upp för att minska företagens regelbörda, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.
REMISSVAR — 26 januari 2024

Remiss av SOU 2023:55 Vem äger fastigheten

REMISSVAR — 22 september 2023

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, COM(2023) 402

NYHET — 7 september 2023

Första strukturella reformen på 15 år för att minska regelkrånglet

Regeringen lanserar ett förenklingspaket för företagare i höstens budgetproposition. Behovet av åtgärder för att få bukt på företagens ökade regelkostnader är mycket stort, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.
REMISSVAR — 29 augusti 2023

Remiss av SOU 2023:12 Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende

REMISSVAR — 16 mars 2023

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering<br/>av vissa delar av insolvensrätten

REMISSVAR — 6 februari 2023

Remiss av Skatteverkets promemoria Lönegaranti

NYHET — 3 februari 2023

Stärk Lagrådets arbete

Företagen vill ha lättbegripliga lagar som håller hög kvalitet. Genom att stärka Lagrådets arbete tas ett viktigt steg i ett nödvändigt förbättringsarbete, skriver Christer Östlund och Göran Grén, Svenskt Näringsliv.
RAPPORT — 3 februari 2023

Lagrådet - motvikt eller rundningsmärke? En granskning av Lagrådets yttrande 2006-2022.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist