Digital infrastruktur

Digital infrastruktur är grunden för digital kommunikation. Stabil uppkoppling och hög överföringskapacitet är viktigt för alla företag i hela landet. Den digitala infrastrukturen används för olika bredbandstjänster men också i ökande omfattning för automatiska processer för kontroll och styrning av maskiner och system. 

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 30 augusti 2023

Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet (Fi2023/01693)

REMISSVAR — 27 januari 2023

Remiss av Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern (COM (2022) 701, 703, 704 final)

NYHET — 14 december 2022

Näringslivets budskap till mest digitaliserade EU-länder

De mest digitaliserade EU-länderna träffas på Gran Canaria på fredag. Näringslivet vill se åtgärder för att stärka den digitala inre marknaden och internationellt fördjupat samarbete med likasinnade länder.
NYHET — 29 mars 2022

Nytt ramverk för dataflöden positivt för transatlantisk handel

EU och USA är överens om att skapa nya regler för dataöverföring. En viktig politisk signal, konstaterar Svenskt Näringslivs handelsexperter.
REMISSVAR — 21 mars 2022

Remiss av SOU 2021:97 Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift

NYHET — 27 oktober 2021

Business in D9+ share ambition to enable further digital and green innovation  

Business organisations present a joint statement to the D9+ Ministerial meeting, Luxembourg, October 27, 2021, which highlights that D9+ ambitions matter to business and a green, digital transition.
NYHET — 25 oktober 2021

Sverige bör gå i bräschen för digital och grön omställning 

Ledande EU-länder inom digitalisering har siktet inställt på grön omställning när de möts i Luxembourg. Sverige bör ta på sig ledartröjan i överläggningarna, anser tre experter från Svenskt Näringsliv.
NYHET — 20 maj 2021

Fyra utmaningar som avgör Sveriges framtid

Det svenska näringslivet består av såväl nya globala stjärnor som av hundraåriga företag som är branschledande. Fyra områden avgör hur det går i framtiden, där näringslivet kan spela en avgörande roll, skriver ordförande Fredrik Persson.
RAPPORT — 11 maj 2021

Fördel digitalisering

REMISSVAR — 17 december 2020

Remiss av huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist