REMISSVAR30 augusti 2023

Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet (Fi2023/01693)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2023/01693
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-89

Näringslivet behöver tillgång till problemfri och pålitlig konnektivitet på i stort sett samtliga arbetsställen, även de som är små, tillfälliga eller säsongsbetonade.

Ambitionen måste vara att Sverige ska återta en ledande position inom digital infrastruktur och grunden för det är kunskap, konkurrenskraft och ett bättre innovations- och investeringsklimat för marknadens aktörer. Den digital tekniken behöver också gå att lita på, därför är cybersäkerhet prioriterat för att skydda näten och data.

För att kunna genomföra relevanta insatser krävs gedigen kunskap, engagemang och bred samverkan mellan regeringen, relevanta myndigheter och näringslivet.

Ansvarig handläggareCarola EkbladCarolina Brånby
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist