Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Carola Ekblad

Digital policy

Senaste artiklar av Carola Ekblad

NYHET — 1 februari 2021

New rules for digital services

Technology, business models and societal challenges are in a constant process of evolution. The ever-widening variety of digital services is the backbone of our increasingly connected world. 
NYHET — 28 januari 2021

Nya regler för digitala tjänster

EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag som reglerar den inre marknaden för digitala tjänster. ”Regelarbetet behöver bedrivas omsorgsfullt för att skydda grundläggande rättigheter och hindra osund konkurrens”, skriver Svenskt Näringslivs experter.
NYHET — 27 januari 2021

EU data strategy and data sharing: a report

The Confederation of Swedish Enterprise has recently published a report entitled “EU data strategy and data sharing”. The purpose of this report is to add knowledge and insights on what will make it easier for business and industry to make better use of data in the internal market and help drive digital progress.
NYHET — 22 januari 2021

Datadelningsregler under lupp

För att bidra med kunskap om vad som kan underlätta för näringslivet att bättre tillvarata data på den inre marknaden och driva på den digitala utvecklingen har Svenskt Näringsliv, med hjälp av dataskyddsexperter på Hannes Snellman advokatbyrå, tagit fram rapporten EU:s datastrategi och datadelning.
RAPPORT — 22 januari 2021

EU:s datastrategi och datadelning

REMISSVAR — 17 december 2020

Remiss av huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)

NYHET — 10 december 2020

Welcome proposals in the Data Governance Act

Data sharing is of great importance in developing the data economy. This is something that is also reflected in the first part of the European Commission’s data strategy with the proposal for a Data Governance Act (DGA).
NYHET — 8 december 2020

EU-kommissionens förslag på Data Governance Act

Alla initiativ som främjar och ökar tillgången till data genererad av offentliga organ är positiva för utvecklingen. Men det återstår att se om effekterna av öppna data-direktivet och DGA är tillräckliga för att uppfylla sina syften, skriver Carola Ekblad, expert på digital policy, i en kommentar.
REMISSVAR — 12 november 2020

Remiss av Ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal SOU 2020:51

NYHET — 9 november 2020

A data strategy for Europe that supports technological capacity but combats technological protectionism

The European Commission is expected to present its proposal for a new Data Governance Act the 18th of November. This is the first part of the European data strategy. 
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist