Carola Ekblad

Digital policy

Senaste artiklar av Carola Ekblad

REMISSVAR — 8 juni 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68

NYHET — 23 maj 2022

Swedish Enterprise’s position on the Data Act Proposal

The Confederation of Swedish Enterprise has responded to the European Commission’s consultation process on a new Regulation on harmonised rules for fair access to, and use of, data (the Data Act).
NYHET — 19 maj 2022

Slopa regler om tvingande datadelning

Tvingande datadelning innebär att företag i sektorer där det inte finns några problem regleras utan skälig motivering, skriver Svenskt Näringslivs experter, apropå en EU-förordning.
NYHET — 7 april 2022

The EU’s work on sustainable products must go hand-in-hand with strengthened European competitiveness 

Swedish Enterprise’s preliminary comments on the European Commission’s Sustainable Product Initiative 
NYHET — 5 april 2022

EU:s lagförslag för hållbara produkter måste gå hand i hand med stärkt europeisk konkurrenskraft

EU:s lagförslag är ett viktigt steg mot en mer cirkulär ekonomi. Det får stor betydelse för näringslivet. Centralt är att de nya reglerna stärker europeisk konkurrenskraft, skriver Svenskt Näringslivs experter.
NYHET — 30 mars 2022

Transatlantic relations and digital issues 

How should Europe and the US best cooperate on digital issues? This is a question that will be discussed when ministers from Sweden and other “Digital Frontrunners” - the so-called D9+ countries - gather in Prague next week.
NYHET — 25 mars 2022

Transatlantiska relationer och digitala frågor

Hur ska Europa och USA samarbete i digitala frågor? Den frågan kommer att diskuteras när ministrar från Sverige och andra länder i digital framkant, de så kallade D9+ länderna, samlas i Prag i nästa vecka.
NYHET — 1 mars 2022

The Data Act - with new rules for all sectors as regard the rights to use data 

The second piece of legislation of The European strategy for data, the Data Act, has been published. The Confederation of Swedish Enterprise emphasizes the importance of rules that are proportionate and - as far as possible - principle-based and technology-neutral.
NYHET — 23 februari 2022

DSA – ett nytt ramverk för den digitala ekonomin 

EU: Arbetet med att modernisera och harmonisera ansvars- och säkerhetsreglerna för leverantörer av digitala tjänster är inne i sin slutfas. Svenskt Näringsliv vill se proportionerliga och förutsägbara regler som bidrar till innovation och ett bra investeringsklimat.
NYHET — 25 januari 2022

EU: Trycket hårdnar att få klart regelverk för digital marknad

Lagen om digitala marknader är en grundbult i EU:s digitala strategi. Lagstiftningsarbetet pågår för fullt. För Svenskt Näringsliv är det viktigt att lagen är rättssäker och har regler som är proportionerliga som gynnar innovation, effektivitet och investeringsvilja.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist