Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Carola Ekblad

Digital policy

Senaste artiklar av Carola Ekblad

NYHET — 7 juni 2021

Bättre att EU-kommissionen ensamt verkställer nya regler om digitala marknader 

EU-kommissionen har lagt ett förslag som ska skapa harmoniserade regler på den digitala marknaden för att främja innovation och konkurrens. Enligt utkastet blir Kommissionen ensamt verkställande organ. Flera medlemsländer går emot och vill ha en mer framträdande roll.
NYHET — 7 juni 2021

The European Commission should implement the Digital Markets Act

In December 2020, the European Commission presented a proposal for a new regulation – the Digital Markets Act (DMA). The purpose of the regulation is to harmonize rules in the digital market to promote innovation and competition.
NYHET — 28 maj 2021

Position Paper on the proposal to regulate digital services through the Digital Services Act and the Digital Markets Act

The 27th of May, ministers from the EU Member States met in the Competitiveness Council (Single Market and Industry) to discuss the Digital Services Act (DSA) and the Digital Markets Act (DMA) for the first time. These are two wide-ranging items of legislation, which are proposed to apply to a number of services we all use; they are expected to have a huge impact once they come into force.
NYHET — 27 maj 2021

Positionspapper gällande förslaget att reglera digitala tjänster genom Digital Services Act och Digital Markets Act

NYHET — 12 maj 2021

Gemensam nordisk position om Digital Markets Act

De nordiska näringslivsorganisationerna från Sverige, Norge, Finland och Danmark presenterar en gemensam position om EU-kommissionens nya förslag om en lag om digitala marknader (Digital Markets Act, DMA). 
NYHET — 12 maj 2021

Joint Nordic position on digital market law

The Nordic business organisations of Sweden, Norway, Finland and Denmark present a common position on the European Commission’s new proposal for a Digital Markets Act (DMA). 
NYHET — 1 februari 2021

New rules for digital services

Technology, business models and societal challenges are in a constant process of evolution. The ever-widening variety of digital services is the backbone of our increasingly connected world. 
NYHET — 28 januari 2021

Nya regler för digitala tjänster

EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag som reglerar den inre marknaden för digitala tjänster. ”Regelarbetet behöver bedrivas omsorgsfullt för att skydda grundläggande rättigheter och hindra osund konkurrens”, skriver Svenskt Näringslivs experter.
NYHET — 27 januari 2021

EU data strategy and data sharing: a report

The Confederation of Swedish Enterprise has recently published a report entitled “EU data strategy and data sharing”. The purpose of this report is to add knowledge and insights on what will make it easier for business and industry to make better use of data in the internal market and help drive digital progress.
NYHET — 22 januari 2021

Datadelningsregler under lupp

För att bidra med kunskap om vad som kan underlätta för näringslivet att bättre tillvarata data på den inre marknaden och driva på den digitala utvecklingen har Svenskt Näringsliv, med hjälp av dataskyddsexperter på Hannes Snellman advokatbyrå, tagit fram rapporten EU:s datastrategi och datadelning.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist