Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Carola Ekblad

Digital policy

Senaste artiklar av Carola Ekblad

NYHET — 18 oktober 2021

Two key pieces of legislation set to define our digital future 

European Parliament and Council are currently discussing two key pieces of legislation regarding our digital future. The Confederation of Swedish Enterprise is positive to both the Digital Services Act and the Digital Markets Act, which the European Commission presented in December 2020, but several of the many amendments currently being discussed are worrying, writes Carola Ekblad, digital policy expert.
NYHET — 12 oktober 2021

Ursprungslandsprincipen ger företagen rättssäkerhet

Svenskt Näringsliv ger sitt stöd till ursprungslandsprincipen. Oroande är att andra medlemsländer driver på för en större tillsynsroll för destinationsländerna, något som skadar den digitala inre marknaden, skriver Carola Ekblad, ansvarig för digital policy.
NYHET — 24 september 2021

Två viktiga rättsakter för vår digitala framtid

Denna vecka träffas ledamöterna i Europaparlamentet för att diskutera två viktiga rättsakter för vår digitala framtid. Svenskt Näringsliv är positiv till förslagen, som EU-kommissionen lade fram i december 2020, men flera ändringsförslag oroar, skriver Carola Ekblad, expert digital policy.
NYHET — 9 september 2021

Comments on the forthcoming Data Act from the Confederation of Swedish Enterprise 

Ahead of the announced Data Act the EU Commission published an impact assessment.
NYHET — 30 augusti 2021

Regler som tvingar företag att ge upp data för allmänintresset

EU-kommissionen har publicerat en konsultation som företag kan besvara fram till fredag den 3 september. Konsultationen rör en kommande datalag som syftar till att effektivera användningen av data på den inre marknaden.
NYHET — 7 juni 2021

Bättre att EU-kommissionen ensamt verkställer nya regler om digitala marknader 

EU-kommissionen har lagt ett förslag som ska skapa harmoniserade regler på den digitala marknaden för att främja innovation och konkurrens. Enligt utkastet blir Kommissionen ensamt verkställande organ. Flera medlemsländer går emot och vill ha en mer framträdande roll.
NYHET — 7 juni 2021

The European Commission should implement the Digital Markets Act

In December 2020, the European Commission presented a proposal for a new regulation – the Digital Markets Act (DMA). The purpose of the regulation is to harmonize rules in the digital market to promote innovation and competition.
NYHET — 28 maj 2021

Position Paper on the proposal to regulate digital services through the Digital Services Act and the Digital Markets Act

The 27th of May, ministers from the EU Member States met in the Competitiveness Council (Single Market and Industry) to discuss the Digital Services Act (DSA) and the Digital Markets Act (DMA) for the first time. These are two wide-ranging items of legislation, which are proposed to apply to a number of services we all use; they are expected to have a huge impact once they come into force.
NYHET — 27 maj 2021

Positionspapper gällande förslaget att reglera digitala tjänster genom Digital Services Act och Digital Markets Act

NYHET — 12 maj 2021

Gemensam nordisk position om Digital Markets Act

De nordiska näringslivsorganisationerna från Sverige, Norge, Finland och Danmark presenterar en gemensam position om EU-kommissionens nya förslag om en lag om digitala marknader (Digital Markets Act, DMA). 
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist