Carola Ekblad

Digital policy

Senaste artiklar av Carola Ekblad

NYHET — 24 maj 2023

Stepping up work with other digitally advanced countries at the digital forefront

The D9+, a ministerial group of digitally leading EU countries, has an important role to play in ensuring that new regulatory frameworks encourage investment and innovation by businesses.
NYHET — 10 maj 2023

Arbetet med andra länder i digital framkant ska intensifieras

D9+, en ministergrupp för digitalt ledande EU-länder, har en viktig roll att spela för att nya regelverk främjar investerings- och innovationsviljan hos företag, skriver Carola Ekblad, Michaela Sand och Carolina Brånby.
NYHET — 21 april 2023

Disclosure of trade secrets should only be done with the consent of the trade secret holder

Trialogue discussions to finalise the Data Act are currently in full swing, with the aim of completing the work by the summer.
NYHET — 20 april 2023

EU:s nya datalag saknar samtyckeskrav

Det ligger goda intentioner bakom EU:s nya datalag, men det finns fortfarande allvarliga brister att hantera. Det skriver Carola Ekblad, expert på digital policy, och Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET — 2 mars 2023

Datalagen hade inte klarat EU:s konkurrenskraftskontroll

Datalagen får negativa ekonomiska konsekvenser för det europeiska näringslivet. Trots det fortsätter den politiska beslutsprocessen, skriver Carola Ekblad.
NYHET — 27 januari 2023

Creating a framework for increasing B2G data sharing in the Data Act

The Confederation of Swedish Enterprise welcomes the Swedish Presidency’s work in the Council and the corresponding work in the European Parliament in the proposed Data Act to find appropriate wording, clarifications and necessary amendments.
NYHET — 26 oktober 2022

Ensure the proper application of the Trade Secrets Directive in the Data Act

With the Data Act, the European Commission has proposed a comprehensive regulation to establish a horizontal framework for industrial, non-personal data sharing in the European Union. The regulation will bring a significant change to the business environment.
NYHET — 26 september 2022

Protection of trade secrets must be enshrined in the Data Act

Proposals for a new data act should, as far as possible, allow businesses to share data based on trust and freedom of contract. Rules on mandatory data sharing must not contradict union laws that protect other interests, especially the protection of privacy, security and trade secrets.
REMISSVAR — 8 juni 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68

NYHET — 23 maj 2022

Swedish Enterprise’s position on the Data Act Proposal

The Confederation of Swedish Enterprise has responded to the European Commission’s consultation process on a new Regulation on harmonised rules for fair access to, and use of, data (the Data Act).
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist