LogoLogo
LogoLogo

Carolina Brånby

Jurist och policyansvarig

Arbetar med näringspolitik, bland annat dataskyddsförordningen och lagförslag inom EUs digitala inre marknadsstrategi.

Senaste artiklar av Carolina Brånby

NYHET — 30 juni 2020

GDPR: More support for companies but no legislative changes

Every four years, the European Commission evaluates the Data Protection Regulation (GDPR). The first report states that Europe needs the acquis to be applied uniformly. This will help smaller companies and facilitate international data exchange.
Carolina Brånby
Carolina Brånby
RAPPORT — 30 juni 2020

What's wrong with the GDPR

REMISSVAR — 25 maj 2020

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

REMISSVAR — 4 mars 2020

Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

NYHET — 26 februari 2020

This is how to shape Europe's digital future

The European Commission is launching its strategy for Europe's digital future. “The debate on the surveillance society, the mapping of citizens and the profiling of consumers is an important consideration as we move into this future, writes lawyer Carolina Brånby.
Carolina Brånby
Carolina Brånby
NYHET — 20 februari 2020

Det digitala Europa ska byggas med människan i centrum

EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur man både ska kunna vara världsledande på artificiell intelligens, AI, samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin. "Tekniken är ett viktigt verktyg som politiken kan använda för att lösa existerande utmaningar och skapa ett modernt samhälle", skriver juristen Carolina Brånby.
Carolina Brånby
Carolina Brånby
NYHET — 20 november 2019

Det här är felet med GDPR

GDPR-förordningen kräver att företag skyddar personuppgifter. Det är bra, men mycket kan bli bättre. Det är hög tid att analysera hur reglerna påverkar innovation och internationell konkurrenskraft, skriver jurist Carolina Brånby.
Carolina Brånby
Carolina Brånby
REMISSVAR — 14 augusti 2019

Remiss Ds 2019:18 Digital kommunikation i domstolsprocesser

REMISSVAR — 28 maj 2019

Frågeställningar med anledning av en framtida digital strategi för Europa

NYHET — 12 april 2019

Så skapas AI du kan lita på

Ett 50-tal experter från universitet, näringsliv och civilsamhället har på EU-kommissionens uppdrag arbetat fram ett dokument med riktlinjer för Tillitsfull AI.
AI.
AI.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist