Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Carolina Brånby

Jurist och policyansvarig

Arbetar med näringspolitik, bland annat dataskyddsförordningen och lagförslag inom EUs digitala inre marknadsstrategi.

Senaste artiklar av Carolina Brånby

REMISSVAR — 4 maj 2021

It-driftsutredningens delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1)

NYHET — 9 februari 2021

Ensure the ePrivacy Regulation supports the Digital Decade

This year, 2021, is expected to be a pivotal one for data use in the EU, with several new initiatives that will increase access to data to help promote innovation, strengthen competitiveness and create a green and digitally efficient society. In order for all of this to become a reality, however, the ePrivacy proposal currently on the table must be improved, clarified and based on the General Data Protection Regulation (GDPR).
NYHET — 5 februari 2021

ePrivacy-förslaget måste stödja dataanvändningen

Flera nya EU-initiativ stärker tillgången till data för att främja innovation, stärka konkurrenskraften och skapa det gröna och digitalt effektiva samhället. Men för detta krävs att ePrivacy-förslaget förbättras, förtydligas och utgår från GDPR, skriver Carolina Brånby, policyansvarig.
NYHET — 22 december 2020

Dataskyddsmyndighetens dråpslag mot näringslivet

Nya rekommendationer stryper en stor andel av internationella dataflöden. Det hämmar företagens konkurrenssituation. Förödande, anser Carolina Brånby, digital policyexpert.
REMISSVAR — 12 november 2020

Remiss av Ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal SOU 2020:51

NYHET — 7 oktober 2020

Data flows are being threatened by unrealistic regulations

Following the European Court of Justice’s annulment of the Privacy Shield with the USA, there are growing concerns over what will happen to data transfers outside the EU. Companies are now expected to make their own risk assessments of the recipient country”s privacy protection. This means that data transfers to countries outside the EU will be very costly - even potentially impossible - for many companies. The Swedish government now needs to take initiatives at EU level to find a political and legal solution.
NYHET — 28 september 2020

Dataflöden hotas av orealistiska regelverk

Dataflöden hotas av bristande integritetsskydd och orealistiska regelverk . Nu behöver regeringen ta initiativ på EU-nivå för en politisk och juridisk lösning, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig.
NYHET — 6 juli 2020

Öka AI användningen

Sveriges har en tätposition i byggandet av framtidens digitala samhälle. AI-användning är centralt. För att lyckas krävs hög kunskapsnivå, en anpassad infrastruktur och ett fungerande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.
NYHET — 30 juni 2020

GDPR: More support for companies but no legislative changes

Every four years, the European Commission evaluates the Data Protection Regulation (GDPR). The first report states that Europe needs the acquis to be applied uniformly. This will help smaller companies and facilitate international data exchange.
RAPPORT — 30 juni 2020

What's wrong with the GDPR

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist