Carolina Brånby

Jurist och policyansvarig

Arbetar med näringspolitik, bland annat dataskyddsförordningen och lagförslag inom EUs digitala inre marknadsstrategi.

Senaste artiklar av Carolina Brånby

NYHET — 16 december 2022

Industry’s message to the most-digitalised EU member states

The EU’s most-digitalised member states are meeting in Gran Canaria on Friday. The business sector hopes to see initiatives to strengthen the digital single market and enhance international cooperation with like-minded countries.
NYHET — 2 december 2022

Europas näringsliv ifrågasätter AI-regleringen

EU-kommissionens förslag till AI-förordning har behandlats av EU-medlemsstaterna i Rådet. Flera förbättringar har diskuterats och delvis fått genomslag. Men det europeiska samlade näringslivet anser att det kvarstår viktiga frågor i den potentiella allmänna inriktningen.
NYHET — 29 november 2022

Concerns over where the AI Act may lead the EU’s competitiveness

The European Commission’s proposal for an AI Act has now been fully discussed by the Member States. Several improvements have been proposed, some of which have had a partial impact. Meanwhile, the European Parliament’s deliberations are still ongoing, and these have raised a number of concerns.
NYHET — 14 oktober 2022

A big step towards simpler rules for data transfers to the United States

The conditions are now in place for a fresh decision to be taken on data transfers between the EU and the U.S. President Biden has signed an executive order to strengthen the protection of personal data in the U.S.
NYHET — 12 oktober 2022

Stort steg närmare enklare regler för dataöverföringar till USA

Nu finns förutsättningar för att ett nytt dataöverföringsbeslut mellan EU och USA. President Biden har undertecknat en exekutiv order för att stärka skyddet för personuppgifter i USA. Det är ett krav för att företag återigen på ett smidigt sätt ska få skicka personuppgifter över Atlanten.
NYHET — 26 september 2022

Busy times to draft formulate the AI Act 

Work on the proposed AI Act will continue in the autumn in the European Council and Parliament. A large number of amendments are on the table. It is now time to draft formulate an applicable regulation that fulfils the purpose of the proposed act.
REMISSVAR — 8 juni 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68

NYHET — 19 maj 2022

Slopa regler om tvingande datadelning

Tvingande datadelning innebär att företag i sektorer där det inte finns några problem regleras utan skälig motivering, skriver Svenskt Näringslivs experter, apropå en EU-förordning.
NYHET — 13 maj 2022

Nya cybersäkerhetskrav för samhällsviktiga företag 

Cybersäkerheten behöver stärkas. Ett nytt nätverks- och informationssäkerhetsdirektiv, NIS2, för kritiska och viktiga samhällstjänster är slutförhandlat, och det står klart att företagen får dra ett stort lass. Kraven ökar inom energi, telekom, bank, transport, hälso- och sjukvård.
NYHET — 5 april 2022

A solution for handling of transatlantic data flows is urgently required

The importance of economic relations between the US and EU has taken on an extra dimension following the onset of the war in Ukraine. Therefore, a new EU-US data transfer agreement must be concluded as early as possible.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist