NYHET14 december 2022

Näringslivets budskap till mest digitaliserade EU-länder

De mest digitaliserade EU-länderna träffas på Gran Canaria på fredag. Näringslivet vill se åtgärder för att stärka den digitala inre marknaden och internationellt fördjupat samarbete med likasinnade länder.

Näringslivet lyfter behovet av att intensifiera utbyggnaden av digital infrastruktur inom områden som bredband, optisk fiber, moln, och 5G. Samtidigt behöver utvecklingen främjas av ny teknik som 6G, 3D-internet med virtuella världar och extended reality, XR.Foto: Michael Probst

På fredag möts ministrar från den tolv mest digitalt avancerade EU-länderna på Gran Canaria. Temat är långsiktig återhämtning och ekonomisk tillväxt genom att bygga en pålitlig, hållbar och inkluderande digital framtid.

Inför mötet uppmanar näringslivsorganisationerna inom Business 9+, B9+, till ett fördjupat digitalt samarbete. Budskapet till D9+ länderna är att prioritera åtgärder för att stärka den digitala inre marknaden och en djupare digital integration med likasinnade partners internationellt. B9+ vill se ett utåtriktat, dynamiskt och framgångsrikt EU som uppmuntrar teknisk kapacitet i hela unionen, samtidigt som det förblir öppet för internationellt samarbete och handel.

Främja digital öppenhet

När röster i Europa pekar på behovet av teknologisk suveränitet och strategisk autonomi, blir det allt viktigare att D9+ arbetar för att främja digital öppenhet och handel. Ett företagsklimat inriktat på innovation, konkurrenskraft och handel, ger företag bättre möjligheter att anpassa sig till tekniska och miljömässiga förändringar.

B9+ lyfter behovet av att intensifiera utbyggnaden av digital infrastruktur inom områden som bredband, optisk fiber, moln, och 5G. Samtidigt behöver utvecklingen främjas av ny teknik som 6G, 3D-internet med virtuella världar och extended reality, XR.

Svenskt Näringsliv och kollegorna inom B9+ anser också att Europa behöver utveckla strategier som främjar hållbara marknadsstrukturer, ett dynamiskt internetekosystem som driver efterfrågan av och investeringar i snabba anslutningar, ökad spektrumtillgång för elektroniska kommunikationstjänster och investeringar i digital infrastruktur. Digital infrastruktur ska främst ske genom en marknadsdriven utbyggnad. Offentliga insatser bör användas först när marknadskrafterna inte fungerar.

Vad gäller 5G-cybersäkerhet framhåller B9+ vikten av att hantera säkerhetsrisker och motståndskraften hos nyckelverksamheter på grundval av en riskbaserad strategi som utgår ifrån internationella standarder och OECD:s rekommendationer. Politiken behöver fortsätta att verka för en konkurrensutsatt marknad, mångfalden av leverantörer i Europa, utifrån allmänt accepterade säkerhetsstandarder och bedömningsmekanismer för telekommunikation inom EU och industrin, som till exempel EU:s 5G-certifieringssystem.

Digital infrastruktur med hög kapacitet

Utformningen av Europas digitala framtid är mycket viktig. Näringslivet behöver digitalt mogna och ha tillgång till en öppen, säker och tillförlitlig innovationsvänlig digital miljö. Det ger hållbara företag, arbetstillfällen av hög kvalitet och ökad livskvalitet för medborgarna. En grund för detta är digital infrastruktur med hög kapacitet som klarar den ökande trafiken för att möta kundernas efterfrågan och den tekniska utvecklingen.

Svensk representant vid Digital 9+-mötet på Gran Canaria är generaldirektör Dan Sjöblom, Post- och Telestyrelsen.

Fakta: D9+

D9+ är en ministergrupp, som representerar de tolv mest digitalt avancerade EU-länderna. Gruppen bildades 2016 efter initiativ från Sverige. Målet är att främja användandet och genomförandet av digitaliseringen i EU. Till gruppen hör Sverige, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal och Spanien.

De nationella näringslivsorganisationerna i D9+ länderna kallar sig Business 9+ och samarbetar i syfte att stödja arbetet mot en digital och grön omställning.

Carolina Brånby

Emelie Månsson

Digital infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist