NYHET9 november 2020

EU: Ny datastrategi måste motverka teknologisk protektionism

För att svenska företag ska klara internationell konkurrens krävs effektiv och säker datahantering. EU-kommissionens förslag till ny datastyrningslag måste ha fokus på att stödja teknologiska kapacitet, men motverka teknologisk protektionism, skriver Carola Ekblad, digital policy.

EU-kommissionens övergripande mål är att skapa en inre marknad för data och därigenom öka användningen av, och efterfrågan på, data och dataaktiverade produkter och tjänster. Foto: ANDERS WIKLUND / SCANPIX

Den Europeiska kommissionen väntas den 18 november presentera förslag på en lag för datastyrning, a Data Governance Act. Lagen är den första delen av den datastrategi som Europeiska kommissionen ska presentera. Strategin väntas följas upp av en kommande datalag som är planerad till det tredje kvartalet nästa år och en Cloud Act till år 2022.

Kommissionens övergripande mål, uttryckt i datastrategin, är att skapa en inre marknad för data och därigenom öka användningen av, och efterfrågan på, data och dataaktiverade produkter och tjänster.

En infrastruktur där frågor som bland annat rör behandling och lagring av data, datorkraft och cybersäkerhet hanteras samordnat är mycket välkommet. Det är dock viktigt att samordningen inte också innebär att Europa sluter sig mot omvärlden.

Näringslivet är drivande i den digitala utvecklingen och kan med en gemensam infrastruktur som underlättar och motiverar en ökad tillgång på och delning av data bidra till framgångsrik innovation, forskning och utveckling. Möjligheten att överföra data mellan länder, både inom EU och till länder utanför, är idag en central del för företag i alla ekonomiska sektorer.

För såväl svenska som europeiska intressen är det av stor vikt att företagen inte hindras i viktiga internationella dataflöden med kunder, dotterbolag eller samarbetsparters. De förslag som kommissionen väntas att presentera inom ramen för strategin måste därför ha ett tydligt fokus på att stödja teknologiska kapacitet i EU, men motverka teknologisk protektionism. Detta för att inte avvika från EU:s tradition av öppenhet mot resten av världen för handel och  investeringar. För att stå sig i den internationella konkurrensen krävs tillgång till effektiv och säker datahantering som möjliggör för företag att verka både på den inre marknaden och internationellt.

Digital infrastrukturDataanvändning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist