Dataanvändning 

Det finns en stor utvecklingspotential i den datadrivna ekonomin, inte minst inom områden som forskning och innovation, hållbar utveckling och att motarbeta klimatförändringar. Affärsmodeller förändras i takt med att ökad dataanvändning förändrar affärsmöjligheter och konkurrensförhållanden. 

Senaste artiklarna

NYHET — 25 maj 2023

Dags att se över GDPR – företagen vill se utvärdering

Hur företag kan analysera och använda data påverkar i allt högre grad Europas konkurrenskraft. Det kommer nya lagar inom området, men fortfarande är det främst GDPR som styr. Därför är det viktigt att diskutera och analysera konsekvenserna av GDPR.
NYHET — 25 maj 2023

Fem förslag efter fem år med GDPR

Den 25 maj 2023 har GDPR gällt i fem år för behandling av personuppgifter inom EU. Här är fem tips på förbättringar inför EU-kommissionens kommande utvärdering.
RAPPORT — 24 maj 2023

What's still wrong with the GDPR? Proposals for cutting red tape and boosting european competitiveness

NYHET — 20 april 2023

EU:s nya datalag saknar samtyckeskrav

Det ligger goda intentioner bakom EU:s nya datalag, men det finns fortfarande allvarliga brister att hantera. Det skriver Carola Ekblad, expert på digital policy, och Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
REMISSVAR — 8 mars 2023

Consultation Response Regarding the European Commission's proposal for a regulation of comprehensive cybersecurity requirements for products with digital elements and for the amendment of Regulation (EU) 2019/1020

REMISSVAR — 8 mars 2023

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

NYHET — 2 mars 2023

Datalagen hade inte klarat EU:s konkurrenskraftskontroll

Datalagen får negativa ekonomiska konsekvenser för det europeiska näringslivet. Trots det fortsätter den politiska beslutsprocessen, skriver Carola Ekblad.
RAPPORT — 17 februari 2023

Digital innovation och digitala innovationsprocesser - Immaterialrättsliga dimensioner på hur innovationskraft kan tas tillvara

NYHET — 5 december 2022

EU:s dataskyddslag: Överreglering försämrar konkurrenskraften

Överreglering och byråkrati präglar GDPR. Det försämrar företagens konkurrenskraft. ”Lagstiftarens ansvar är att se till att man inte går för långt”, säger jurist Daniel Westman.
RAPPORT — 25 november 2022

Vad är fortfarande fel med GDPR? Förslag som minskar byråkratin och stärker konkurrenskraften

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist