Dataanvändning 

För ett handelsberoende land som Sverige är internationella dataflöden mycket viktiga. Företag kan inte göra affärer över nationsgränserna utan att förflytta data – oavsett om det är små eller stora företag eller vilken bransch de verkar inom. Det finns en stor utvecklingspotential i den datadrivna ekonomin, inte minst inom områden som forskning och innovation, hållbar utveckling och att motarbeta klimatförändringar.

Senaste artiklarna

NYHET — 5 december 2022

EU:s dataskyddslag: Överreglering försämrar konkurrenskraften

GDPR försämrar företagens innovationskraft och den europeiska konkurrenskraften. ”Lagstiftarens ansvar är att se till att man inte går för långt”, säger jurist Daniel Westman.
RAPPORT — 25 november 2022

Vad är fortfarande fel med GDPR? Förslag som minskar byråkratin och stärker konkurrenskraften

NYHET — 12 oktober 2022

Stort steg närmare enklare regler för dataöverföringar till USA

Nu finns förutsättningar för att ett nytt dataöverföringsbeslut mellan EU och USA. President Biden har undertecknat en exekutiv order för att stärka skyddet för personuppgifter i USA. Det är ett krav för att företag återigen på ett smidigt sätt ska få skicka personuppgifter över Atlanten.
REMISSVAR — 8 juni 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68

NYHET — 19 maj 2022

Slopa regler om tvingande datadelning

Tvingande datadelning innebär att företag i sektorer där det inte finns några problem regleras utan skälig motivering, skriver Svenskt Näringslivs experter, apropå en EU-förordning.
NYHET — 13 maj 2022

Nya cybersäkerhetskrav för samhällsviktiga företag 

Cybersäkerheten behöver stärkas. Ett nytt nätverks- och informationssäkerhetsdirektiv, NIS2, för kritiska och viktiga samhällstjänster är slutförhandlat, och det står klart att företagen får dra ett stort lass. Kraven ökar inom energi, telekom, bank, transport, hälso- och sjukvård.
NYHET — 25 mars 2022

Transatlantiska relationer och digitala frågor

Hur ska Europa och USA samarbete i digitala frågor? Den frågan kommer att diskuteras när ministrar från Sverige och andra länder i digital framkant, de så kallade D9+ länderna, samlas i Prag i nästa vecka.
NYHET — 24 mars 2022

Debatt: ”Säkra dataflöden viktigt i en orolig tid”

Osäkra dataflöden mellan EU och USA lamslår många företag. Göran Grén, avdelningschef Företagsjuridik, och Carolina Brånby, expert digital policy, efterlyser ett nytt dataöverföringsavtal mellan parterna.
NYHET — 5 januari 2022

Ikea arbetar digitalt för en hållbar värld 

Ikea gör affärer med digital teknik. En av värdegrunderna är ett etiskt perspektiv, så att människor och samhälle inte påverkas negativt.
NYHET — 14 december 2021

Transportföretag investerar i artificiell intelligens

Green Cargo är ett företag som arbetar hårt med att hantera transporter på ett säkert och klimatsmart sätt. För mindre än två år sedan drog de i gång sin digitalisering och har redan kommit långt i sin satsning.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist