Dataanvändning

Med dataanvändning öppnas nya möjligheter för innovation och produktivitet, inte minst inom hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Affärsmodeller förändras i takt med att ökad dataanvändning förändrar affärsmöjligheter och konkurrensförhållanden.

Senaste artiklarna

NYHET — 29 februari 2024

Äntligen kan Skatteverket använda amerikanska molntjänster

Efter förra sommarens rättsliga förändringar törs nu Skatteverket använda amerikanska it- och molntjänster, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig. Därmed kan fler svenska myndigheter göra detsamma.
RAPPORT — 3 januari 2024

Digital Services Act & Digital Markets Act – vad gäller?

RAPPORT — 3 januari 2024

Data Act, Data Governance Act och Open Data Directive – vad innebär de nya reglerna?

REMISSVAR — 6 november 2023

Remiss av promemorian Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning (

NYHET — 11 juli 2023

EU godkänner dataöverföring av personuppgifter till USA

Den 10 juli kom så äntligen beslutet från EU-kommissionen att dataflöden till USA återigen anses vara lagliga utan extra säkerhetsåtgärder. Det nya avtalet kallas EU-U.S. Data Privacy Framework och beskriver varför, till vem och hur personuppgifter lagligt kan överföras till USA.
NYHET — 29 juni 2023

EU överens om ny datalag

EU:s lagstiftande parter har kommit överens om nya regler som bland annat reglerar vem som kan komma åt och dela data som genereras av uppkopplade produkter. Positivt är att förslaget ger möjlighet för företag att under vissa förutsättningar vägra dela kommersiellt känsliga data med andra.
NYHET — 20 juni 2023

Ny rapport synar effekterna av EU:s nyaste digitala regelverk

EU kommissionens satsning på det digitala årtiondet har lett till flera regler i den digitala ekonomin. Svenskt Näringsliv belyser effekterna av några av de mest centrala regelverken ur ett näringslivsperspektiv.
RAPPORT — 19 juni 2023

New Regulations in Europe’s Digital Economy: Design, Structure, Trade and Economic Effects

NYHET — 25 maj 2023

Dags att se över GDPR – företagen vill se utvärdering

Hur företag kan analysera och använda data påverkar i allt högre grad Europas konkurrenskraft. Det kommer nya lagar inom området, men fortfarande är det främst GDPR som styr. Därför är det viktigt att diskutera och analysera konsekvenserna av GDPR.
NYHET — 25 maj 2023

Fem förslag efter fem år med GDPR

Den 25 maj 2023 har GDPR gällt i fem år för behandling av personuppgifter inom EU. Här är fem tips på förbättringar inför EU-kommissionens kommande utvärdering.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist