Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Dataanvändning 

För ett handelsberoende land som Sverige är internationella dataflöden mycket viktiga. Företag kan inte göra affärer över nationsgränserna utan att förflytta data – oavsett om det är små eller stora företag eller vilken bransch de verkar inom. Det finns en stor utvecklingspotential i den datadrivna ekonomin, inte minst inom områden som forskning och innovation, hållbar utveckling och att motarbeta klimatförändringar.

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 7 september 2021

Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt Ds 2021:15

REMISSVAR — 4 maj 2021

It-driftsutredningens delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1)

RAPPORT — 31 mars 2021

Vem tar ansvar för AI? Gällande lagstiftning, framlagda reformförslag och övergripande analys

NYHET — 5 februari 2021

ePrivacy-förslaget måste stödja dataanvändningen

Flera nya EU-initiativ stärker tillgången till data för att främja innovation, stärka konkurrenskraften och skapa det gröna och digitalt effektiva samhället. Men för detta krävs att ePrivacy-förslaget förbättras, förtydligas och utgår från GDPR, skriver Carolina Brånby, policyansvarig.
NYHET — 22 januari 2021

Datadelningsregler under lupp

För att bidra med kunskap om vad som kan underlätta för näringslivet att bättre tillvarata data på den inre marknaden och driva på den digitala utvecklingen har Svenskt Näringsliv, med hjälp av dataskyddsexperter på Hannes Snellman advokatbyrå, tagit fram rapporten EU:s datastrategi och datadelning.
RAPPORT — 22 januari 2021

EU:s datastrategi och datadelning

NYHET — 22 december 2020

Dataskyddsmyndighetens dråpslag mot näringslivet

Nya rekommendationer stryper en stor andel av internationella dataflöden. Det hämmar företagens konkurrenssituation. Förödande, anser Carolina Brånby, digital policyexpert.
NYHET — 9 november 2020

EU: Ny datastrategi måste motverka teknologisk protektionism

För att svenska företag ska klara internationell konkurrens krävs effektiv och säker datahantering. EU-kommissionens förslag till ny datastyrningslag måste ha fokus på att stödja teknologiska kapacitet, men motverka teknologisk protektionism, skriver Carola Ekblad, digital policy.
NYHET — 28 september 2020

Dataflöden hotas av orealistiska regelverk

Dataflöden hotas av bristande integritetsskydd och orealistiska regelverk . Nu behöver regeringen ta initiativ på EU-nivå för en politisk och juridisk lösning, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig.
NYHET — 4 september 2020

Rapport: Nytt konkurrensverktyg för digitala marknader

Svenskt Näringsliv har tagit fram en ny rapport som innehåller fakta om ett nytt konkurrensverktyg för digitala marknader.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist