REMISSVAR21 mars 2022

Remiss av SOU 2021:97 Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift

MOTTAGARE
Infrastrukturdepartementet, Enheten för samhällets digitalisering
Externt diarienummer
I2021/03265
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-9

För att på bästa sätt nå det förvaltningspolitiska målet om innovativ statsförvaltning och för att få tillgång till kostnadseffektiva lösningar samt säkerhetslösningar i framkant, är det av stor vikt att statlig it-drift i första hand upphandlas av privata aktörer. Svenskt Näringsliv instämmer därför i utredningens bedömning att tjänsteutbudet ska byggas av tjänster från privata leverantörer (10.4.1), men vill poängtera att utredaren kunde varit ännu tydligare med att förslaget innebär att tjänster kring statlig it-drift i första hand ska levereras av privata aktörer. Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att leverantörsmyndigheterna endast får erbjuda tjänster inom ett samordnat statligt tjänsteutbud till andra myndigheter samt att ett krav på särredovisning ska införas (11.9.3). Svenskt Näringsliv har inte tagit ställning till hur myndigheterna organiserar sig.

Ansvarig handläggareCarolina Brånby
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist