Offentlig upphandling

Varje år utannonserar offentliga aktörer 18 500 upphandlingar till ett värde av drygt 800 miljarder kronor. Då är inte alla direktupphandlingar inräknade. Det handlar om allt från vardagliga varor som pennor till skolor och ägg till äldreboenden, till avancerade tjänster som it-lösningar i omsorgen. En kommun upphandlar varor och tjänster för 30 procent av sin budget, i genomsnitt. Det innebär att vad och hur myndigheten upphandlar har stor betydelse för näringslivet.

Kontaktpersoner

Ellen Hausel Heldahl

Senaste artiklarna

NYHET — 28 november 2023

Emma Unevik: ”Oseriösa företag förstör upphandlingar: Rättsosäkert”

Hederliga aktörer slås allt oftare ut av mindre seriösa bolag och de tilltagande referenskraven utestänger små företag från att delta i upphandlingarna. Resultatet blir en snedvriden konkurrens, menar Emma Unevik, som driver Stockholms Städsystem AB.
NYHET — 20 november 2023

Ny praxis försvårar offentlig upphandling för småföretag

Den offentliga upphandlingens legitimitet hotas eftersom företag redan under anbudstiden tvingas påtala alla tänkbara brister som senare kan skada dem. Om det inte görs är det svårt att vinna framgång i en överprövningsprocess, skriver Ellen Hausel Heldahl, expert offentlig upphandling.
RAPPORT — 20 november 2023

Påtalandeskyldigheten i offentlig upphandling

Rapport med en analys av högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis avseende skaderekvisitet i överprövningsmål i HFD 2022 ref 4.
RAPPORT — 31 oktober 2023

Upphandlingar – guide för lokalt företagsklimat

NYHET — 30 oktober 2023

Givande utbyte för värmländska upphandlare

Förra veckan arrangerade Svenskt Näringsliv och Byggföretagen ett möte mellan Svenskt Näringslivs upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl och upphandlare från de värmländska kommunerna. Vid årets möte var fokus på bygg och entreprenadupphandlingar.
NYHET — 27 september 2023

Så blir Scania hållbart genom att ha stenkoll på leverantörerna

Att hålla koll på inköpskedjorna genom kategoristyrning är grundläggande om företag vill agera hållbart, menar experten Jonathan O´Brien. Scania har genomfört idéerna i praktiken. ”Vi har granskat och tvättat ur hela leverantörsbasen”, säger Scanias vice inköpschef Daniel Strand.
NYHET — 4 september 2023

Så hade Tillväxtverket stoppat bedragaren

Tillväxtverket blev utsatt för en bedragare som skickade fakturor för påstått utförda arbeten. Brottet visar betydelsen av att ha tydliga inköpsrutiner som alla i organisationen känner väl, skriver Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling.
REMISSVAR — 13 juni 2023

Remiss av Promemorian Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet

NYHET — 25 april 2023

Ny granskning: Stor potential för kommuner och näringsliv att göra fler affärer i Värmland

Det finns stora skillnader bland de värmländska kommunerna när det gäller hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in från företag, föreningar och stiftelser. Det visar en sammanställning från Svenskt Näringsliv med statistik från SCB.
NYHET — 11 april 2023

Så blir den internationella handeln mer jämställd

EU vill se en mer jämställd internationell handel. En vägledning visar hur det ska gå till vid offentlig upphandling.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist