Ellen Hausel Heldahl

Jurist och expert på offentlig upphandling

Arbetar med offentlig upphandling

Senaste artiklar av Ellen Hausel Heldahl

REMISSVAR — 27 maj 2024

Remiss av promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

RAPPORT — 22 februari 2024

Nio förslag till åtgärder mot korruption

RAPPORT — 13 februari 2024

Orsaken till svenska företags låga deltagande i FN-upphandlingar och framgångsrecept för att börja vinna affärerna

NYHET — 20 november 2023

Ny praxis försvårar offentlig upphandling för småföretag

Den offentliga upphandlingens legitimitet hotas eftersom företag redan under anbudstiden tvingas påtala alla tänkbara brister som senare kan skada dem. Om det inte görs är det svårt att vinna framgång i en överprövningsprocess, skriver Ellen Hausel Heldahl, expert offentlig upphandling.
RAPPORT — 20 november 2023

Påtalandeskyldigheten i offentlig upphandling

Rapport med en analys av högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis avseende skaderekvisitet i överprövningsmål i HFD 2022 ref 4.
RAPPORT — 31 oktober 2023

Upphandlingar – guide för lokalt företagsklimat

NYHET — 4 september 2023

Så hade Tillväxtverket stoppat bedragaren

Tillväxtverket blev utsatt för en bedragare som skickade fakturor för påstått utförda arbeten. Brottet visar betydelsen av att ha tydliga inköpsrutiner som alla i organisationen känner väl, skriver Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling.
REMISSVAR — 13 juni 2023

Remiss av Promemorian Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet

NYHET — 11 april 2023

Så blir den internationella handeln mer jämställd

EU vill se en mer jämställd internationell handel. En vägledning visar hur det ska gå till vid offentlig upphandling.
NYHET — 8 december 2022

Kommunal kunskapslucka om immaterialrätten

Myndigheter hanterar inte immaterialrätten på rätt sätt vid upphandlingar. Det sätter käppar i hjulen för leverantörer. Möjligheterna att utvecklas och driva innovation begränsas, skriver Christina Wainikka och Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist