Rapport22 februari 2024

Nio förslag till åtgärder mot korruption

Korruption är mycket skadligt för samhället. Det skadar vårdemokrati och vår ekonomi. Det drabbar företag och enskildapersoner. Korruption undergräver de institutioner somsamhället är beroende av och försvagar deras trovärdighet. Den påverkar också deras förmåga att genomföra politik och tillhandahålla tjänster av hög kvalitet.

Korruption är en grogrund för organiserad brottslighet och underlättar fientlig inblandning i nationella angelägenheter. Att framgångsrikt förebygga och bekämpa korruption är avgörande för både företag och enskilda stater, så också att upprätthålla rättsstatsprincipen och förtroendet för dem som styr och för offentliga institutioner. Korruption är ett hinder för hållbar ekonomisk tillväxt, det undergräver effektiviteten i de offentliga utgifterna och fördjupar de sociala ojämlikheterna. Den skapar osäkerhet i affärsverksamheten och hämmar investeringar.

I denna rapport lämnar Svenskt Näringsliv nio förslag som regeringen kan vidta för att förebygga korruption och infiltration.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist