REMISSVAR27 maj 2024

Remiss av promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2024/01028
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-69

Svenskt Näringsliv har inget att erinra mot Utbildningsdepartementets promemoria (U2024/01028) med förslag om viss utökad kontroll av förskole- och skolpersonal vid nyanställning. Det är rimligt med de kompletterande bestämmelser som föreslås, eftersom de kan förhindra att barn och elever radikaliseras via någon som erbjuds arbete. De brott som registerkontrollen ytterligare ska omfatta är brott enligt terroristlagen samt involverande av underårig i brottslighet. Dessa brott läggs till de bestämmelser som sedan tidigare gäller vid kontroll på förskolans och skolans område. Vi bedömer att konsekvenserna för den personliga integriteten är acceptabla och att behovet av att skydda barn och elever väger tyngre än den inskränkning i personlig integritet som drabbar den som erbjuds arbete.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist