EU:s bästa fastighetsmoms, borde varit utgångspunkten

Momsen vid överlåtelse av fastighet föreslås bli ändrad från årsskiftet. Investeringsmoms avseende fastighet lever i 10 år och enligt dagens regler kan skyldigheter & rättigheter föras över till köparen så att momsavdraget blir korrekt över tid. Ändring kommer att behövas då EU-domstolen anser att svensk utformning strider mot EU:s direktiv. I en promemoria föreslås bland annat att säljaren ska återföra investeringsmoms avseende resterande jämkningstid med effekten att momsen fastnar som en kostnad. Om fastigheten däremot ingår i en verksamhetsöverlåtelse kan momskostnaden undvikas. I promemorian antas att få fastighetsförsäljningar kommer att omfattas av negativa effekter och att många sådana försäljningar ingår i en verksamhetsöverlåtelse.

Tvärtemot dessa antaganden reagerar nu många företag och branschorganisationer kring omfattande negativa effekter som medför kostnadsökningar på hela näringslivets fastighetsbestånd, på byggandet generellt och inte minst avseende infrastruktur. Kritik riktas mot brister i förslaget avseende fastighetsdefinitionen, vad utgör verksamhetsöverlåtelse, att omvärldsbevakning saknas och att utredning inte finns kring neutrala alternativ som inte medför dold inlåst moms.

Momsen ska vara enkel, rationell, samhällsekonomiskt effektiv, främja svenska företags internationella konkurrenskraft, vara neutral och inte leda till dold moms och kumulativa effekter. Näringslivets Skattedelegation, Svenskt Näringsliv med flera organisationer anser att förslaget inte uppfyller dessa syften och ändamål samt har så stora brister att det inte kan läggas till grund för lagstiftning.

Vi har 26 andra EU-länders regler att jämföra oss med. Att hitta de bästa förebilderna borde alltid vara utgångspunkten när vi ser över svenska regler. Vi kan och borde ha EU:s bästa momsregler som värnar om svensk konkurrenskraft.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist