Rapport24 juni 2015

Momsrapport - Är mervärdesskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt?

Reglerna avseende mervärdesskatt är ytterst komplicerade och onödigt svåra för närings- liv, skatteverk och domstolar att tillämpa. De svenska momsreglerna har också genomgått ett stort antal ändringar över tiden.

Mervärdesskatt syftar till att vara en konsumtionsskatt. Företagen är en oavlönad upp- bördsman som normalt inte ska drabbas av momskostnader utan skatten ska flöda mellan parterna tills den når konsumenten. Det finns dock ett flertal exempel på att det svenska momssystemet avviker från denna bärande princip. Konsekvensen är att företagen istället beskattas.

Någon samlad studie av hur de svenska momsreglerna har utvecklats har inte tidigare gjorts. Detta är bakgrunden till denna studie där docent Pernilla Rendahl vid Göteborgs Universitet har kartlagt vilka syften som bär upp mervärdesskattelagen. En kartläggning har gjorts av lagstiftningen och dess förarbeten från de ursprungliga reglerna från år 1968 fram till i dag.

Skriven avPrenilla Rendahl
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist