NYHET24 oktober 2023

Fel beslut om energiskatten

Det är olyckligt att regeringen inte pausar indexeringen av energiskatten på el för 2024, anser Robert Lönn, skattejurist.

Robert Lönn, skattejurist.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I våras skickade regeringen ut ett remissförslag om att pausa indexeringen av energiskatten på el. Tanken var att stoppa att den så kallade elskatten räknades upp med inflationen vilket skulle slå hårt mot redan pressade företag och hushåll.

Men i slutet av förra veckan kom beskedet att regeringen låter indexuppräkningen slå igenom nästa år trots kritiken från många remissinstanser.

– Svenskt Näringsliv anser att det är olyckligt att regeringen har valt att inte gå vidare med sitt remitterade förslag om att pausa indexeringen av energiskatten på el för 2024, säger Robert Lönn, skattejurist.

Vid årsskiftet väntar nu en höjning av elskatten på drygt nio procent.

– Den exceptionellt höga indexuppräkningen av energiskatten på el för 2024, baserat på konsumentprisindex, är negativ för såväl svensk konkurrenskraft som klimatomställningen, säger Robert Lönn.

Mervärdes-, energi- och punktskatt
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist