Infrastrukturskulden

Senaste artiklarna

RAPPORT — 29 september 2023

Vägval - fem tankar om framtidens planeringsmodell för Sveriges infrastruktur

REMISSVAR — 28 september 2023

Remiss av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv (EG) nr 96/53/EG om vägfordons mått och vikt

NYHET — 31 augusti 2023

Klimatanpassning och mer underhåll behöver gå hand i hand

Sverige förtjänar en tillförlitlig infrastruktur som är redo för en klimatneutral framtid, skriver Marie Trogstam, avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur, och Nils Paul, expert infrastruktur, i GP.
NYHET — 25 augusti 2023

Bra att regeringen rustar järnvägen

Nyligen presenterade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson ett nytt uppdrag till Trafikverket som ska stärka järnvägsunderhållet, järnvägstrafikens robusthet och tillförlitlighet. Att regeringen tar ett särskilt grepp om underhållet är välkommet.
REMISSVAR — 22 maj 2023

Remiss av rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap Ds 2023:3.

REMISSVAR — 28 april 2023

Remiss av Promemorian Ändrade regler om mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet

NYHET — 25 april 2023

”Skogsindustrin förutsätter väl fungerade och säkra transporter”

Skogsindustrin är en basindustri för Sverige och ska den fungera måste transporterna som möjliggör den också ges rätt förutsättningar, säger Jesper Söder, vd på VSV Frakt och Unite Logistics.
NYHET — 24 november 2022

969 kilometer underkänd väg i Jönköpings län är inte okej

Infrastrukturen som binder samman landet brister. Samtidigt har debatten handlat mer om nya och storslagna satsningar än det faktum att Sveriges befintliga infrastruktur är eftersatt.
NYHET — 24 november 2022

816 kilometer underkänd väg i Värmland duger inte

Infrastrukturen som binder samman landet brister. Samtidigt har debatten handlat mer om nya och storslagna satsningar än det faktum att Sveriges befintliga infrastruktur är eftersatt.
NYHET — 21 november 2022

4125 kilometer underkänd väg i Västra Götaland duger inte

Infrastrukturen som binder samman landet brister. Samtidigt har debatten handlat mer om nya och storslagna satsningar än det faktum att Sveriges befintliga infrastruktur är eftersatt.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist