Infrastrukturskulden 

Svensk välfärd förutsätter att människor smidigt och kostnadseffektivt kan resa och att varor och tjänster kan flöda fritt. Men transportsystemet är till delar slitet och underdimensionerat. Vi har en infrastrukturskuld som skapar kostnader för näringslivet och påverkar dess förmåga att växa och anställa.

Senaste artiklarna

NYHET — 17 juni 2022

Växande underhållsskuld riskerar att leda till nytt trafikkaos

Den största satsningen på svensk infrastruktur någonsin. Så beskriver regeringen sin nya infrastrukturplan som presenterades i veckan. Men att det sker på bekostnad av underhållet talas det tyst om, varnar Nils Paul, expert på infrastruktur.
RAPPORT — 3 juni 2022

Förutsättningar för alternativ finansiering av infrastruktur

RAPPORT — 24 maj 2022

Värdering av godstransporter i infrastrukturplaneringen

RAPPORT — 24 maj 2022

Möjligheten att finansiera infrastruktur utanför de offentliga finanserna

NYHET — 21 april 2022

Fel spår att förstatliga järnvägsunderhållet

Regeringen vill ta tillbaka visst järnvägsunderhåll i egen regi. Det leder till att hundratals miljoner kronor försvinner från konkreta underhållsåtgärder. Dessutom riskerar osäkerheten att öka för företagen inom entreprenadbranschen, skriver Nils Paul, ansvarig infrastruktur.
REMISSVAR — 28 februari 2022

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

REMISSVAR — 22 december 2021

Remiss av Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för statliga elvägar

REMISSVAR — 25 november 2021

Remiss av Ds 2021:25 Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet.

NYHET — 16 april 2021

Höjda ambitioner men gamla synder kvarstår

Regeringen har presenterat sin infrastrukturproposition för åren 2022-2033. ”Ambitionshöjningen är välkommen och helt nödvändig men det är oroväckande att regeringen inte tar tag i det eftersatta underhållet”, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
REMISSVAR — 16 februari 2021

Remiss av Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel –kontrollstation

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist