Sverige kan tillåtas att sänka energiskatten på bensin och diesel ytterligare

Möjligheten för Sverige att sänka punktskatten temporärt på bensin och diesel har kommit ett steg närmare. EU-kommission har, i enlighet med den svenska regeringens begäran, föreslagit för rådet att Sveriges under en tremånadersperiod ska få tillämpa nedsatta punktskattesatser under de tillämpliga miniminivåerna som finns för bensin, omärkt dieselbrännolja och likvärdiga bränslen som används som motorbränsle.  

Bakgrunden är att den svenska regeringen i skrivelse från den 16 maj 2022 har begärt att Sverige ska få tillstånd att sänka energiskattesatsen i punktskatten för aktuella drivmedel till noll, samtidigt som CO2-komponenten behålls i enlighet med den svenska riksdagens begäran. Nedsättningen av energiskattesatsen, motsvarande 3,41 kronor/liter bensin och 1,32 kronor/liter för diesel vid pump (inklusive moms), skulle leda till lägre skattesatser än EU:s miniminivåer.

Regeringens syfte med begäran är att dämpa de höga detaljhandelspriserna på bensin och diesel till följd av den senast geopolitiska utvecklingen, vilket direkt påverkar både hushåll och företag. Vidare har det framhållits att Sverige som glesbefolkat land har en stor andel invånare som är beroende av sina bilar för pendling och dagliga resor. Enligt de svenska myndigheterna är punktskatten den enda priskomponent där Sverige kan ingripa för att sänka detaljhandelspriset på kort sikt och undantaget därför är nödvändigt för att åtgärda den nuvarande situationen i Sverige.

EU-kommissionens förslag på beslut till rådet är ett första steg på vägen. Men för att Sverige ska få tillämpa en lägre punktskatt på bensin och diesel i enlighet med inlämnad begäran krävs att rådet enhälligt lämnar sitt godkännande till detta. Det innebär att samtliga EU-länder behöver lämna sitt godkännande på den svenska begäran. I dagsläget är oklart när rådet kommer att fatta beslut i frågan.

Den pågående energisituationen i EU har ökat sannolikheten att Sverige får sin ett godkännande från rådet. Det måste dock beaktas att möjlighet för Sverige att underskrida EU:s miniminivå avseende punktskatt på bensin och diesel kommer att vara begränsat till tre månader. Ett godkännande skulle temporärt möjliggöra ett lägre detaljistpris för bensin och diesel som kan lindra de ekonomiska effekterna för hushåll och företag i Sverige. Dock är godkännandet ingen långsiktig lösning för att dämpa prisutvecklingen för bensin och diesel.

SKRIVET AVRobert Lönn

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist