Förenkla momsupplagen genom en samordning med punktskatteupplagen

Svenskt Näringsliv har i dag hemställt om att regeringen ska förenkla administrationen för momsupplag genom att synkronisera med reglerna för punktskatteupplag.

Ett av Skatteverket godkänt lager för punktskattskattepliktiga varor utgör vanligtvis både ett punktskatteupplag och ett momsupplag. Det möjliggör att en punktskattepliktig vara kan hanteras under skatteuppskov för såväl punktskatt som moms. Den svenska momslagen saknar dock flera av de varor som omfattas av uppskovsreglerna i lagen om skatt på energi (se KN-nummer nedan). Detta leder till att tidpunkten för när energiskatt ska betalas skiljer sig från tidpunkten för när moms ska betalas. Utöver ökad administration innebär den nuvarande lagstiftningen att det även uppkommer  en risk för att en upplagshavare gör fel på grund av den olikformade skattehanteringen.

Det saknas skäl till att energiskatt och moms för varor med KN-nummer 1516-1518 och 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50 ska betalas vid olika tidpunkter. Det finns inte heller någon begränsning i EU:s momsdirektiv vad avser vilka varor som får undantas från beskattning med anledning av skatteuppskov i nämnt avseende. Det innebär att Sverige har rådighet att lösa diskrepansen och därmed minska den administrativa bördan för företag som hanterar aktuella varor i skatteupplag.

Svenskt Näringsliv har under lång tid föreslagit regelförenklingar på skatte- och redovisningsområdet till tidigare regeringar. Tyvärr tycks den politiska viljan att förenkla hittills ha varit begränsad trots att det finns konkreta och färdiga lagtextförslag som löser problem som hämmar närings- och föreningslivet med negativa effekter på hela samhället.

Momsen är ett komplicerat regelverk som ger hög regelbörda och administrativa kostnader för företagen som agerar som en oavlönad uppbördsman åt staten. Många momsreformer är möjliga och en viktig förenkling avser varor i upplag.

Det är dags att visa politisk vilja och handlingskraft - förenkla för momsupplagen.

Anna Sandberg Nilsson och Robert Lönn

SKRIVET AVRobert Lönn

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist