Samsyn med Skatteverket om FoU-avdraget

På ett välbesökt seminarium om forskning och utveckling (FoU) anordnat av Svenskt Näringsliv förra veckan, meddelades mycket välkommet att Skatteverket delar Svenskt Näringslivs uppfattning att det är hög tid att FoU-avdraget ses över för att regelverket ska bli tydligare och mer rättssäkert.

Temat för seminariet var vikten av välfungerande skatteincitament för FoU med särskild fokus på det svenska FoU-avdraget i socialavgiftslagen. FoU-avdraget möjliggör sedan den 1 januari 2014 för företag att göra en nedsättning av det som i dagligt tal kallas arbetsgivaravgiften för personal som arbetar med kvalificerad FoU. På seminariet medverkade företagsrepresentanter, Skatteverket samt Svenskt Näringslivs skatteavdelning och forsknings och innovationspolitiska expert, vilka alla lyfte sina respektive erfarenheter av FoU-avdraget. Det kan konstateras att alla parter är överens om att oklarheterna i vad som ska anses omfattas av FoU-begreppet är resurskrävande för såväl näringslivet som Skatteverket.

Enligt Svenskt Näringsliv består problemen av en kombination av flera saker. Oklarheter i vilken FoU-verksamhet som omfattas, för höga beviskrav och komplicerade bedömningar med avsaknad av viss sakkunskap hos granskande handläggare har sammantaget bidragit till en snävare tillämpning än vad som måste anses ha varit lagstiftarens avsikt. Följden för berörda företag blir att resurser tas från annan viktig verksamhet och riskerar dessutom att medföra en skatterisk, en aspekt som även lyftes av de företagsrepresentanter som medverkade på seminariet.

Ett exempel som tidigare lyfts och som tydligt visar hur snävt reglerna har tolkats, är skrivningar på Skatteverkets hemsida om att mjukvaruutveckling normalt sett inte utgör sådant FoU-arbete som omfattas av avdraget samt att utvecklingen av en ny produkt ska förstås som en produkt som knappt liknar den tidigare produkten. Det är positivt att dessa skrivningar nu är borttagna men risken är att det redan satt spår i tolkningen av FoU-begreppet.

Problemen med FoU-avdraget har på senare tid även uppmärksammats medialt (här och här) och intresset för reglerna tycks öka allt eftersom avdragstaket höjs. Tidigt i februari skickade Näringslivets Skattedelegation och Svenskt Näringsliv in ett remissyttrande gällande förslaget om den senaste takhöjningen och betonade återigen vikten av att regeringen ser över de brister som finns i dagens regelverk. Ett flertal remissinstanser gjorde samma sak.

Efter Skatteverkets klara besked är det dags att regeringen agerar för att säkerställa att svenska företag ges goda förutsättningar att bedriva FoU på internationellt sett konkurrenskraftiga villkor och hänvisar därför ännu en gång till den hemställan som tillsändes regeringen i juni i fjol.

SKRIVET AVTara Muinafshar

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist