En lag om tilläggsskatt

Nytt avsnitt av podden Skattefrågan som gästas av Anders Bengtsson, kammarrättslagman och särskild utredare i 2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor. Utredningen tillsattes i april 2021 och det ursprungliga uppdraget var att följa upp och se över inkomstskattelagens regler om ränteavdragsbegränsningar, bl.a. möjligheten till avdrag för kvarstående negativa räntenetton samt möjligheterna till koncernutjämning. Detta arbete fick dock läggas åt sidan när utredningen i april förra året fick ett tilläggsdirektiv med uppdrag att ta fram ett förslag till genomförande av EU:s minimibeskattningsdirektiv i svensk rätt. Direktivet var då ännu inte antaget och arbetet med att ta fram vägledande bestämmelser för tillämpning av OECD:s modellregler pågick fortfarande. Trots tidspress och stor osäkerhet i fråga om regelverkets slutliga form överlämnades utredningens betänkande En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) i februari. I podden berättar Anders om utredningens förslag, hur detta mycket komplexa regelverk är tänkt att fungera och vilka frågor som återstår. Dessutom diskuteras konsekvenserna av minimiskatten - enligt utredningen kommer rapporteringskostnaderna för de företag som omfattas av regleringen överstiga skatteintäkterna. Lyssna på Skattefrågan här.

SKRIVET AVSofia Bildstein-Hagberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist