Förstärkt FoU-avdrag – bra men glöm inte åtgärda bristerna!

I regeringens budgetproposition för 2023, som presenterades i tisdags, aviseras att FoU-avdraget ska förstärkas genom att den totala avgiftsreduceringen ska öka från 1,2 till 3 miljoner kronor per månad för ett företag eller en koncern. Det är positiva besked, men som vi har påtalat tidigare blir effekten av ett höjt avgiftstak begränsad om regelverket inte tillämpas i enlighet med sitt syfte.

FoU-avdraget innebär att företag med anställda som arbetar med kvalificerad forskning eller utveckling har möjlighet att hos Skatteverket ansöka om att få nedsättning på arbetsgivaravgiften för dessa personer. Det aviserade förslaget innebär en möjlighet att få betala lägre arbetsgivaravgifter för drygt 300 personer som har en månadslön motsvarande 50 000 kronor. Detta borde innebära att intresset för FoU-avdraget kan öka och kanske till och med göra det kraftigt.

I juni påtalade Svenskt Näringsliv i en hemställan till regeringen flera brister i hur FoU-avdraget tillämpas och efterfrågade en omgående översyn av regelverket. Bland annat lyftes att rättstillämpningen på senare tid inneburit tveksamma tolkningar, som i vissa fall saknar stöd i både lagtext och lagförarbeten. Det handlar om vad som utgör forskning och utveckling. Eftersom regelverket är förenat med flera svåra gränsdragningsfrågor som många gånger kräver särskild teknisk kompetens, föreslogs även att en utvärdering bör göras om Skatteverket är bäst lämpat att pröva vad som ska betraktas som reellt FoU-arbete eller om detta bör ligga på en annan instans. Det skulle exempelvis kunna vara Forskarskattenämnden som har särskild kompetens från såväl skatte- som forskarvärlden.

Regeringen avser att under våren 2023 presentera ett förslag till riksdagen. Det beräknas träda i kraft 1 juli 2023. Det är viktigt att regeringen inte glömmer att åtgärda de brister som näringslivet tidigare lyft. Bristerna kan inte bara kritiseras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv utan hindrar dessutom incitamentet från att tillämpas i enlighet med sitt syfte. I avvaktan på en större utredning är det önskvärt att Skatteverket anlitar teknisk kompetens för att avgöra dessa svåra gränsdragningsfrågor för att säkerställa att FoU-avdraget faktiskt främjar och inte motarbetar verklig forskning och utveckling.

SKRIVET AVTara Muinafshar

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist