Seminarium

Kompetensförsörjning för klimatomställningen

Klimatomställningen skapar nya kompetens- och utbildningsbehov för företagen. De som anställs i dag behöver andra kunskaper än de som rekryterades för ett antal år sedan. Det ställer höga krav på en väl fungerande kompetensförsörjning.
okt
26
2021
Delta digitalt eller fysiskt
26 oktober 2021, 9:00-10:00

Senast år 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av koldioxid vara noll och därefter ska Sverige vara klimatpositivt. Att Sverige har ambitiösa nationella klimatmål är bra och något som Svenskt Näringsliv står helt bakom. Därtill ska EU vara klimatneutralt senast år 2050.

Inom många sektorer genomförs teknikskiften och som kraftigt kommer att minska koldioxidutsläppen. Ett flertal branscher har gemensamt med Fossilfritt Sverige formulerat färdplaner, som anger hur de ska ställa om till fossilfritt. Stålproduktion med hjälp av vätgas, elektrifierade transporter och CCS inom cementframställning är exempel på tre betydelsefulla processer för Sveriges klimatmål. Gemensamt för många av de projekt som har möjlighet att sänka Sveriges koldioxidutsläpp är att de kräver tillgång till stora mängder el.

Klimatomställningen skapar också nya kompetens- och utbildningsbehov för företagen. De som anställs i dag behöver ha andra kunskaper än de som rekryterades för ett antal år sedan. Det ställer höga krav på en välfungerande kompetensförsörjning men kompetensbristen i näringslivet är sedan länge utbredd. Vart femte rekryteringsförsök i de svenska företagen misslyckas, ofta på grund av det inte finns kandidater med rätt kompetens.

Svenskt Näringsliv bjuder in till ett seminarium där vi presenterar en rapport om klimatomställningens kompetensutmaningar med resultat och slutsatser respektive reformförslag. Det är nödvändigt för att näringslivet och Sverige ska klara klimatomställningen, uppnå klimatmålen och stärka företagens – och Sveriges – konkurrenskraft i en värld i stark förändring.

Vi hoppas att seminariet ska vara en plattform för en givande diskussion om klimatomställningen och hur denna påverkar kompetensbehoven.

OBS! Det finns möjlighet att följa seminariet på plats i Näringslivets Hus eller digitalt. Max antal personer på plats är 85. Seminariet spelas även in och finns tillgänglig att se i efterhand. Tillgängliga platser finns så länge det går att välja till alternativet.

Kaffe och frukost serveras från 08:30

Medverkande:

Magnus Wallerå
Avdelningschef för kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
Lina Håkansdotter
Avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv
Ulrika Wallén
Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
Elin Kebert
Expert kompetensförsörjning, Byggföretagen
Amanda Rafter Ekenman
Chef avdelningen för kompetensförsörjning och näringspolitik, Installatörsföretagen
Ann-Louise Lökholm Klasson
VD Sweco Sverige
Cecilia Hallengren Aronsson
Senior Vice President HR Volvo Group Trucks Technology
Katarina Borstedt
Ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor Northvolt
Fredrik Christensson
Riksdagsledamot (C)
Marlene Burwick
Riksdagsledamot (S)
Magnus Höij, moderator
Förbundsdirektör, Innovationsföretagen

okt
26
2021
Delta digitalt eller fysiskt
26 oktober 2021, 9:00-10:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist