Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Kompetensutveckling

För att svenska företag ska kunna hävda sig i en värld präglad av globalisering, teknikutveckling och automatisering krävs en kompetensförsörjning i världsklass. Det är en viktig framtidsfråga för Sverige.

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Kontaktpersoner

Mia Bernhardsen
Patrik Karlsson
Ulrika Wallén
Hanna Cederqvist

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 21 juni 2021

Remiss: Promemoria om förslag till ändring i Förordning (2018:1118) om körkortslån avseende utvidgning av målgruppen för körkortslånet.

RAPPORT — 15 juni 2021

Yrkesutbildningar – sju europeiska exempel

RAPPORT — 9 juni 2021

Internationell utblick: lärdomar om digitalisering från Australien, Danmark och Tyskland

RAPPORT — 1 juni 2021

Näringslivsagenda mot kriminalitet inom arbetskraftsinvandringen

NYHET — 31 maj 2021

Viktigt att få ungdomar att välja rätt utbildning 

Att företag hittar den kompetens de behöver är en förutsättning för Sveriges framtida välstånd och konkurrenskraft. Studie- och yrkesvägledare från Skåne och Blekinge mötte nyligen bransch- och arbetsgivarförbund för att diskutera framtiden jobb.
REMISSVAR — 19 maj 2021

Remiss avseende förslag till förenklad betygsskala

NYHET — 6 maj 2021

Ny blogg fokuserar på kompetensförsörjning

Idag lanseras kompetensförsörjningsbloggen för att rikta ljuset mot de utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska utmaningar som behöver hanteras för att företagen ska kunna rekrytera rätt personal.
REMISSVAR — 29 april 2021

Remiss av betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

NYHET — 22 april 2021

Företagens största hinder för att hitta rätt kompetens

Företagen skriker efter kompetens, inte lär det bli lättare framöver. ”Matchningen på arbetsmarknaden försämras kontinuerligt”, säger Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning.
REMISSVAR — 15 april 2021

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist