Seminarium

Näringslivets kompetensbehov 2024

feb
22

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
22 februari 2024, 9:00-10:00

Att hitta medarbetare med rätt kompetens, i rätt tid, är en stor utmaning. Att företagen hittar kompetens är en förutsättning för att de ska kunna anställa, växa och bidra till vår gemensamma välfärd.

Den senaste tiden kännetecknas av tydliga tecken på att arbetsmarknaden försvagas. Varslen ökar, vakanserna sjunker och allt fler företag går i konkurs. Sedan 1999 har Svenskt Näringsliv gjort återkommande undersökningar som ger en bild av medlemsföretagens kompetensbehov, rekryteringsmönster och behov av arbetskraft.

Konjunkturläget påverkar många branscher, men undersökningen visar att kompetenskrisen finns i hela landet, i alla branscher och oavsett vilken utbildningsbakgrund som söks. Av de företag som har rekryterat de senaste månaderna uppger så många som sju av tio företag att de fortsatt har rekryteringssvårigheter. Det får allvarliga konsekvenser för företagen och för samhället. Många rekryteringsförsök misslyckas helt.

Det är företagen som får vår vardag att fungera och är pådrivande i den gröna omställningen, men för att uppnå klimatmålet behöver företagen tillgång till rätt kompetens. I undersökningen har företagen även fått svara på om man har den kompetens som behövs för att möta behov kopplat till klimatomställningen.

Välkommen till ett seminarium där vi presenterar resultatet för 2023/24 och diskuterar hur vi löser rekryteringsutmaningen framåt.

Det finns möjlighet att följa seminariet på plats på Näringslivets Hus eller digitalt. Max antal deltagare på plats är begränsat till 50 personer. Seminariet spelas även in och kommer att finnas tillgänglig att se i efterhand.

Frukost serveras från 08:30.

Medverkande

Karin Johansson
Vice vd, Svenskt Näringsliv
Katarina Lundahl
Statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Camilla Georgsson
Enhetschef kompetensförsörjning, Teknikföretagen
Fredric Skälstad
Näringspolitisk chef, Kompetensföretagen
Tomas Tärnfors
Branschutvecklare kompetensförsörjning,Transportföretagen
Peter Thomelius
Chef kompetensförsörjning, Visita

Moderator

Kristina Cunningham
Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
feb
22

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
22 februari 2024, 9:00-10:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist