Rapport22 februari 2024

Kompetens - var god dröj. Rekryteringsenkäten 2023/2024

Årets rekryteringsenkät visar att 61 procent av företagen försökt rekrytera medarbetare det senaste halvåret. Företag som är verksamma inom energi, el, teknik, it, vården och den kunskapsintensiva tjänstesektorn har i störst utsträckning svarat att de har försökt rekrytera.

Undersökningen har genomförts under oktober-november 2023, där konjunkturen och arbetsmarknaden försvagats. Resultaten kan sammanfattas enligt följande:

Färre och fler rekryteringar men lika svårt att rekytera

Trots att högkonjunkturen mattats av har tre av fem företag försökt rekrytera de senaste månaderna. Rekryteringsbehovet är utbrett inom hela näringslivet, men det finns stora skillnader mellan olika regioner och olika branscher. Sju av tio företag upplever svårighet att rekrytera. Andelen har varit relativt konstant de senaste åtta åren.

Samhällsutmaningar och omställning ökar behovet av arbetskraft och kompetens

Sverige i likhet med många andra länder står inför stora utmaningar. Företag driver den gröna omställningen. Fyra av tio företag svarar i enkäten att de helt och hållet eller i hög grad har den kompetens de behöver för att möta klimatomställningen. Omställningen mot en koldioxidfri industri och en ökad elektrifiering skapar även nya kompetens- och utbildningsbehov

Störst efterfrågan på gymnasialt yrkesutbildade

Nästan hälften av företagen efterfrågade kompetens som motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram eller komvux yrkesutbildningar. Efterfrågan på gymnasial yrkeskompetens har ökat de senaste tio åren och har sedan 2015 varit den mest efterfrågade utbildningsnivån.

Rekryteringssvårigheter får allvarliga konsekvenser

Brist på personer med rätt yrkeserfarenhet är den främsta orsaken till att det varit svårt att rekrytera medarbetare. De vanligaste konsekvenserna är sämre lönsamhet till följd av ökade kostnader, att företaget tvingas säga nej till uppdrag och att planerad expansion uteblir.

Engagemang, ansvarstagande och servicekänsla värderas högt

Personliga egenskaper väger tungt när företagen söker medarbetare. Bristande yrkeskunskaper är lättare att komplettera än bristande motivation. En föränderlig arbetsmarknad ställer höga krav på flexibilitet och förmågan att lära om och lära nytt i det livslånga lärandet

Informella kontakter har högst träffsäkerhet vid rekrytering

När företagen uppger vilka rekryteringsvägar som fungerat bäst toppas listan av informella kontakter, där sex av tio rekryteringar lyckas. Rekryterings- och bemanningsföretag fortsätter att bli en allt viktigare rekryteringskanal liksom samarbete med utbildningsanordnare. Andelen företag som använder sig av Arbetsförmedlingen fortsätter att minska.

Nära hälften av alla företag samverkar med utbildningsanordnare

Det finns flera olika sätt som ett företag kan samverka med utbildningssystemet. 45 procent av alla företag samverkar med någon utbildningsnivå. Samverkan är betydligt vanligare bland de större företagen. Samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsväsendet är viktigt för kvaliteten, relevansen och attraktionskraften för utbildningarna.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist