Arbetsförmedlingen

De allra flesta som söker arbete i Sverige klarar sig utan Arbetsförmedlingen. Men det betyder inte att Arbetsförmedlingen som myndighet inte behövs. För dem som står längst från arbetsmarknaden kan en effektiv arbetsförmedling spela en avgörande roll. Det är bland annat därför som dagens arbetsförmedling måste reformeras i grunden.

Kontaktpersoner

Patrik Karlsson

Senaste artiklarna

NYHET — 12 juni 2024

Fem förslag för att få fler i jobb – ”Viktigt med tydlighet”

För att arbetsmarknadspolitiken ska bli effektivare och fler komma i jobb krävs en rad insatser. I en ny rapport presenterar Svenskt Näringsliv fem förslag på åtgärder. ”Det behövs för att stärka individerna och för att lösa företagens kompetensförsörjning”, säger arbetsmarknadsexperten Patrik Karlsson.
RAPPORT — 11 juni 2024

Vem gör vad inom arbetsmarknadspolitiken?

NYHET — 13 maj 2024

Ny studie: Succé för jobbprogram – men regeringen sänker anslaget

Deltagarna i Rusta och Matcha är mer nöjda än de som går till Arbetsförmedlingen, visar en ny rapport från IFAU. Trots det sänkte regeringen i år anslaget med två miljarder kronor. ”En olycklig signal”, konstaterar Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET — 7 maj 2024

Halverad användning av Arbetsförmedlingen när företagen rekryterar

För drygt 20 år sedan var det lika vanligt att företagen använde Arbetsförmedlingen som informella kontakter och nätverk när de rekryterade. Så är det inte längre. Andelen företag som försöker rekrytera via Arbetsförmedlingen har i princip halverats sedan dess, skriver experten Patrick Karlsson.
NYHET — 8 april 2024

Expertens lista: Nio punkter för att lösa kompetenskrisen

Bättre grundskola, fler som går yrkesgymnasium, en effektivare arbetsmarknadspolitik och förenklad arbetskraftsinvandring. Det är fyra av nio åtgärder för att lösa kompetenskrisen, menar Maria Bernhardsen, chef för kompetensförsörjning. ”Vi behöver bli fler som arbetar under längre tid”, säger hon.
RAPPORT — 22 februari 2024

Kompetens - var god dröj. Rekryteringsenkäten 2023/2024

NYHET — 18 januari 2024

Arbetsförmedlingens nya uppdrag kritiseras av experter och företag

Arbetsförmedlingen ska med egen personal genomföra matchningstjänster i stället för att låta fristående företag sköta uppdraget. Patrik Karlsson, expert på kompetensförsörjning, är kritisk. ”Det bästa måste vara om de arbetar med målstyrning, inte metodstyrning”, säger han.
REMISSVAR — 9 november 2023

Remiss av SOU 2023:24 Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration

NYHET — 6 oktober 2023

Kritiken: Arbetsförmedlingens uppdrag måste renodlas

Det är mycket snack om att Arbetsförmedlingen ska reformeras, men mycket lite händer. ”Vi behöver ha effektivitet i arbetsmarknadspolitiken”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
RAPPORT — 4 oktober 2023

Rubriker istället för reformer - reformeringen av Arbetsförmedlingen

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist