Arbetsförmedlingen

De allra flesta som söker arbete i Sverige klarar sig utan Arbetsförmedlingen. Men det betyder inte att Arbetsförmedlingen som myndighet inte behövs. För dem som står längst från arbetsmarknaden kan en effektiv arbetsförmedling spela en avgörande roll. Det är bland annat därför som dagens arbetsförmedling måste reformeras i grunden.

Senaste artiklarna

RAPPORT — 22 februari 2024

Kompetens - var god dröj. Rekryteringsenkäten 2023/2024

NYHET — 18 januari 2024

Arbetsförmedlingens nya uppdrag kritiseras av experter och företag

Arbetsförmedlingen ska med egen personal genomföra matchningstjänster i stället för att låta fristående företag sköta uppdraget. Patrik Karlsson, expert på kompetensförsörjning, är kritisk. ”Det bästa måste vara om de arbetar med målstyrning, inte metodstyrning”, säger han.
REMISSVAR — 9 november 2023

Remiss av SOU 2023:24 Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration

NYHET — 6 oktober 2023

Kritiken: Arbetsförmedlingens uppdrag måste renodlas

Det är mycket snack om att Arbetsförmedlingen ska reformeras, men mycket lite händer. ”Vi behöver ha effektivitet i arbetsmarknadspolitiken”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
RAPPORT — 4 oktober 2023

Rubriker istället för reformer - reformeringen av Arbetsförmedlingen

NYHET — 18 april 2023

Kritiken mot Arbetsförmedlingen: Håller kvar människor i arbetslöshet och bidrag

Arbetslösa drabbas och arbetsgivare får inte tag på arbetskraft på grund av Arbetsförmedlingens slarv, visar en granskning av tillsynsmyndigheten. ”Det kan få allvarliga konsekvenser”, säger Mathias Wahlsten, generaldirektör för IAF.
NYHET — 23 februari 2023

Rapport: Så ska utbildningar få fler i arbete

Alldeles för få går arbetsmarknadsutbildningar och av dem som går är det en för liten andel som får jobb. Det vill Svenskt Näringsliv ändra på. I en ny rapport presenteras ett antal förslag på åtgärder. ”Man måste utgå från företagens behov”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
RAPPORT — 22 februari 2023

Vrid upp volymen - fler i arbetsmarknadsutbildningar som leder till jobb

REMISSVAR — 18 januari 2023

Ds 2022:28 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

REMISSVAR — 12 november 2021

Remiss Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist