Seminarium

Reformeringen av Arbetsförmedlingen – mer rubriker än reformer?

okt
04
2023

HAR SÄNTS LIVE

4 oktober 2023, 9:00-10:15

Svenskt Näringsliv har under lång tid efterlyst mer effektivitet och resultatfokus i arbetsmarknadspolitiken för att underlätta företagens kompetensförsörjning och så att fler kan komma i jobb.

Arbetsförmedlingen, som är viktiga för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken, har slutfört en reformering av sin verksamhet. Reformeringen initierades i Januariavtalet i syfte att utveckla och effektivisera den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Inriktning på arbetet var att Arbetsförmedlingen skulle ägna mer fokus åt myndighetsutövning, medan matchningsarbetet i högre utsträckning skulle utföras av leverantörer i konkurrens.

Vilka konkreta förändringar av Arbetsförmedlingens verksamhet har reformeringen lett till? Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken idag och hur står det till med effektiviteten?

Välkomna till Näringslivets Hus, Projektrummet, ett seminarium med fokus på resultatet av reformeringen av Arbetsförmedlingen och hur effektiviteten kan stärkas inom arbetsmarknadspolitiken.

Onsdag 4 oktober, kl. 09:00-10:15, frukost serveras från kl. 08:30.

Seminariet modereras av Catharina Bildt Grape, konsult med lång erfarenhet inom arbetsmarknadspolitiken.

Medverkande

Magnus Persson
Riksdagsledamot, SD
Oliver Rosengren
Riksdagsledamot M
Camilla Mårtensen
Riksdagsledamot L
Jonny Cato
Riksdagsledamot C
Björn Elmqvist
Partner på konsultföretaget Werket
Petter Lundgren
Vd Clockwork
Patrik Karlsson
Arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv
okt
04
2023

HAR SÄNTS LIVE

4 oktober 2023, 9:00-10:15
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist