Patrik Karlsson

Policyexpert kompetensförsörjning

Bevakar bl a anställningsformer och företagens behov av flexibilitet, arbetskraftsinvandring, kompetensutveckling och arbetsmarknadens funktionssätt. Representerar Svenskt Näringsliv i BIAC Employment group (rådgivande till OECD), Migrationsverkets referensgrupp och Arbetsförmedlingens partsråd.

Senaste artiklar av Patrik Karlsson

RAPPORT — 11 juni 2024

Vem gör vad inom arbetsmarknadspolitiken?

NYHET — 7 maj 2024

Halverad användning av Arbetsförmedlingen när företagen rekryterar

För drygt 20 år sedan var det lika vanligt att företagen använde Arbetsförmedlingen som informella kontakter och nätverk när de rekryterade. Så är det inte längre. Andelen företag som försöker rekrytera via Arbetsförmedlingen har i princip halverats sedan dess, skriver experten Patrick Karlsson.
REMISSVAR — 18 mars 2024

ILO:s rekommendation (nr 208) Quality apprenticeships

RAPPORT — 4 oktober 2023

Rubriker istället för reformer - reformeringen av Arbetsförmedlingen

RAPPORT — 27 september 2023

Rekrytering av internationell kompetens - arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska företag

NYHET — 13 mars 2023

Förnyad kritik mot Arbetsförmedlingen

Den reformering av Arbetsförmedlingen som har skett syftade till stor del till att Arbetsförmedlingen skulle stärka sitt fokus på sin myndighetsroll. Här finns uppenbarligen fortsatt arbete att göra, skriver Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning.
RAPPORT — 22 februari 2023

Vrid upp volymen - fler i arbetsmarknadsutbildningar som leder till jobb

NYHET — 11 januari 2023

Rekrytering från utlandet ger fler jobb

Den internationella kompetensen som kommer till Sverige tar inte jobben från de som är arbetslösa. Det skriver Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert, och Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning, i en debattartikel.
NYHET — 7 oktober 2022

Arbetssökande fastnar hos Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har fått ett smalare uppdrag av politiken för att öka sin effektivitet. Det är positivt och välbehövligt. Ytterligare steg kommer behöva tas av den tillträdande regeringen, skriver Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning.
RAPPORT — 29 juni 2022

Danska reglering för utländsk arbetskraft - inget för svensk arbetsmarknad

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist