Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan erbjuder yrkesutbildning på eftergymnasial nivå som mycket tack vare sin nära samverkan med näringslivet når goda resultat och är uppskattade av både rekryterande företag och studenter. Under det senaste året har yrkeshögskolans utbud utökats kraftigt och målgrupperna har breddats.

Kontaktpersoner

Hanna Cederqvist

Senaste artiklarna

NYHET — 24 april 2024

190 yrkesskickliga ungdomar tävlar i Yrkes-SM

Yrkes-SM är igång. På plats i Karlstad tävlar unga från hela landet inom ett stort antal yrkesgrenar. ”Tävlingen är ett bra sätt att öka statusen på yrkesutbildningar”, säger Mia Bernhardsen, chef kompetensförsörjning.
NYHET — 22 april 2024

En NY möjlighet till stärkt kompetensförsörjning

En nära dialog med företagen och branscherna är avgörande för att den nya lovande utbildningsformen NY ska lyckas, skriver Hanna Cederqvist, policyexpert kompetensförsörjning.
NYHET — 15 april 2024

Utbildningarna som snabbt ger dig personal med rätt kompetens

Yrkeshögskolan är en framgångssaga och ett allt effektivare redskap för att lösa kompetensbristen. Men fler företagare måste engagera sig ”Vi måste synliggöra för företagen vilka möjligheter Yrkeshögskolan kan ge dem”, säger Astrid Westfeldt Corneman, vd för Nackademin.
NYHET — 8 april 2024

Expertens lista: Nio punkter för att lösa kompetenskrisen

Bättre grundskola, fler som går yrkesgymnasium, en effektivare arbetsmarknadspolitik och förenklad arbetskraftsinvandring. Det är fyra av nio åtgärder för att lösa kompetenskrisen, menar Maria Bernhardsen, chef för kompetensförsörjning. ”Vi behöver bli fler som arbetar under längre tid”, säger hon.
RAPPORT — 22 februari 2024

Kompetens - var god dröj. Rekryteringsenkäten 2023/2024

NYHET — 16 februari 2024

Önskvärt med mer fokus på företagens kompetensbehov i Yrkesvuxutredningen

Yrkesvuxutredningen innehåller flera intressanta inslag som en ny utbildningsform, Yrkesskola. Men som helhet hade det behövts större fokus på kompetensförsörjning och arbetsmarknadens kompetensbehov, skriver Hanna Cederqvist, policyexpert kompetensförsörjning.
NYHET — 15 februari 2024

Yrkeshögskolan redo för expansion – ”Men får inte bli ihjäl-älskad”

Yrkeshögskolan hyllas för att studenterna snabbt får jobb eller en ny skjuts i karriären. Nu står den för en snabb expansion. ”Om vi utbildar 100 000 per år över ett antal år så blir det ganska många som har en yrkeshögskoleutbildning”, säger Magnus Wallerå, gd på Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET — 12 januari 2024

Ett stort kliv för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar en lång lista på YH-utbildningar. Det gäller både nya utbildningar och en utökning av befintliga. ”Besluten innebär att expansionen av yrkeshögskolan tar ett stort kliv”, säger Hanna Cederqvist, policyexpert.
NYHET — 12 december 2023

Nu får företagen vara med och styra yrkesutbildningen

För första gången på länge finns det nu en reell chans att arbetsmarknadens behov styr utformningen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen. ”Det är nu det ska bli verkstad”, säger Johan Olsson, expert på kompetensförsörjning.
REMISSVAR — 23 november 2023

Remissvar: Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist