Konferens

Näringslivets YH-dag 10 april

apr
10

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
10 april 2024, 14:00-16:30

Näringslivets YH-dag innehåller en kombination av konkreta, handfasta tips om hur du som företagare kan använda yrkeshögskolan för att stärka företagets kompetensförsörjning och av samtal kring yrkeshögskolans framtida utveckling.

Yrkeshögskolan är en viktig väg för näringslivet att få tag på rätt kompetens i rätt tid. Företagens nära koppling till och engagemang i utbildningarna utgör en grundbult i vad som ger yrkeshögskolans goda resultat och bidrag till kompetensförsörjningen.

Därför bjuder Svenskt Näringsliv in till Näringslivets YH-dag. Det är en möjlighet för företag, näringslivsrepresentanter, Myndigheten för yrkeshögskolan och utbildningsanordnare m.fl. att mötas. Ett tillfälle att få ökad kunskap och ta del av erfarenhetsutbyte om vilka möjligheter som finns inom yrkeshögskolan.

Yrkeshögskoleutbildningarna blir allt viktigare för att möta näringslivets kompetensbehov och för att svara upp mot efterfrågan planeras yrkeshögskolan att fortsätta växa. Näringslivets YH-dag fokuserar på att ytterligare förstärka engagemang och deltagande i yrkeshögskolans utbildningar, för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion, stärkt resultat i utbildningarna och framför allt – stärkt kompetensförsörjning.

YH-dagen består av ett seminarium 14.00-16.30 samt ett efterföljande mingel 16.30-17.30.

Eventet kommer att sändas i realtid så det är möjligt att delta digital. Därefter kommer eventet finnas tillgängligt i kalendariet på Svenskt Näringslivs hemsida.

Medverkande:

Katarina Lundahl
Statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Magnus Wallerå
Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
Mia Bernhardsen
Utredare,Framtidens yrkeshögskola samt chef kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
Per Hammar
Branschchef, Almega Utbildningsföretagen
Linda Stenström
Branschutvecklare kompetensförsörjning Transportföretagen
Elin Kebert
Expert kompetensförsörjning, Byggföretagen
Håkan Düring
Handläggare anordnarstöd, Myndigheten för yrkeshögskolan
Betina Mohager
Handläggare anordnarstöd på Myndigheten för yrkeshögskolan
Hanna Cederqvist
Expert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
apr
10

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
10 april 2024, 14:00-16:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist