Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Högskolan

Högskolans effektivitet, kvalitet och relevans är avgörande för att kompetensförsörjningen ska fungera väl och för att studenterna ska ha möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kontaktpersoner

Ulrika Wallén

Senaste artiklarna

RAPPORT — 9 juni 2021

Internationell utblick: lärdomar om digitalisering från Australien, Danmark och Tyskland

NYHET — 29 april 2021

Bred samsyn kring livslångt lärande

Kompetensbrist begränsar möjligheterna för företagen att möta förändringar på arbetsmarknaden. Därför bör högskolans roll i det livslånga lärandet stärkas. ”Det är angelägna frågor”, konstaterade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning vid ett webbinarium.
REMISSVAR — 15 april 2021

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

RAPPORT — 25 januari 2021

Utbildning för kompetensutveckling och omställning – Så kan högskolans roll för det livslånga lärandet stärkas

REMISSVAR — 2 juli 2020

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

NYHET — 16 december 2019

Långliggarna äventyrar kompetensförsörjningen

Studenter tar god tid på sig innan de kan kvittera ut sin högskoleexamen. ”Det är en viktig bugg att lösa för att förbättra kompetensförsörjningen”, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET — 31 oktober 2019

Djärva mål kan lyfta svensk forskning

Svenskt Näringsliv vill öka FoU-investeringarna med 50 miljarder kronor på tio år, enligt ett remissvar till regeringens kommande forskningsproposition.
NYHET — 8 september 2017

Ju mer samverkan desto nöjdare studenter

Handelshögskolan i Stockholm har de nöjdaste studenterna och det största fokuset på deras studenters anställningsbarhet enligt Universums undersökning FöretagsBarometern 2017.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist