Seminarium

Kvalitet och relevans - håller svensk högre utbildning måttet?

juni
15
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
15 juni 2022, 8:30-9:30

Varmt välkommen till lanseringen av en ny rapport om hur svensk högre utbildning står sig i den internationella konkurrensen. 

Relevant högre utbildning av god kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Sverige har länge kunnat vara stolta över att vara en framstående forsknings- och kunskapsnation. Men det råder kompetensbrist i näringslivet. I takt med att digitalisering, globalisering och klimatomställning kraftigt förändrar arbetsmarknaden ställs också helt nya krav på utbildningsystemet. Så, hur står sig den svenska högre utbildningen sett till kvalitet, relevans och effektivitet internationellt sätt? Är Sverige rätt rustade för att möta förändringarna?

Resultaten visar att svensk högre utbildning presterar svagt inom flera viktiga områden. Därför blir också rätt reformer under den kommande mandatperioden avgörande för att klara både klimatomställningen, säkerställa ett system för grundutbildning och livslångt lärande. 

På seminariet presenteras en jämförande analys av hur Sverige står sig i jämförelse med ett urval av jämförbara länder. Huvudfrågan är:

Håller svensk högre utbildning måttet när det kommer till kvalitet, relevans och effektivitet sett ur näringslivets kompetensförsörjningsperspektiv?

Välkomna att delta både som publik och frågeställare!

Vid seminariet deltar bland andra: 

Anna Ekström (S), Utbildningsminister 

Marie-Louise Hänel Sandström (M), Riksdagsledamot, Utbildningsutskottet

Karin Johansson, Vice VD, Svenskt Näringsliv

Ulrika Wallén, Policyexpert högskolepolitik, Svenskt Näringsliv 

Mats Benner, Rektor ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och professor i forskningspolitik 

Anders Söderholm, Generaldirektör, Universitetskanslersämbetet 

Frida Andersson, Enhetschef kompetensförsörjning, Teknikföretagen

Anders Thor, Senior Manager External Affairs, Northvolt

Samtalet modereras av Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

Rapporten är en del i Svenskt Näringslivs kraftsamling för högre utbildning och forskning 


OBS! Det finns möjlighet att följa seminariet på plats i Näringslivets Hus eller digitalt. Max antal personer på plats är 85. Seminariet spelas även in och finns tillgänglig att se i efterhand. Tillgängliga platser finns så länge det går att välja till alternativet. Frukost serveras från 08:00. 

juni
15
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
15 juni 2022, 8:30-9:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist