Rapport15 juni 2022

Håller svensk högre utbildning måttet när det kommer till kvalitet och relevans? En jämförande analys av svensk högre utbildning ur ett kompetensförsörjningsperspektiv

Relevant högre utbildning av god kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Sverige har länge kunnat vara stolta över att vara en framstående forsknings- och kunskapsnation. Men det råder kompetensbrist i näringslivet. I takt med att digitalisering, globalisering och klimatomställning kraftigt förändrar arbetsmarknaden ställs också helt nya krav på utbildningsystemet. Så, hur står sig den svenska högre utbildningen sett till kvalitet, relevans och effektivitet internationellt sätt? Är Sverige rätt rustade för att möta förändringarna?

I rapporten genomförs en analys avseende ett antal olika indikatorer av svensk högre utbildning jämfört med flera andra länder (Danmark, Belgien, Irland, Norge, Nederländerna och Österrike) ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Resultaten visar att svensk högre utbildning presterar svagt inom flera viktiga områden. Rapporten innehåller reformförslag som är avgörande för att klara både klimatomställningen, säkerställa ett system för grundutbildning och livslångt lärande. Det är vad näringslivet ser som mest prioriterat och efterfrågat för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Målet är ett högre utbildningssystem som bättre underlättar för näringslivets kompetensförsörjning.  

Skriven avUlrika Wallén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist