Ulrika Wallén

Policyexpert för högskolepolitik

Ansvarar för frågor om högre utbildning såsom kompetensförsörjning, dimensionering, kvalitet och relevans, livslångt lärande, samverkan mellan universitet och högskola respektive näringslivet avseende utbud och efterfrågan för en bättre matchning samt koppling till arbetsmarknaden.

Senaste artiklar av Ulrika Wallén

NYHET — 15 maj 2024

Bra att högre utbildning styrs mot näringslivets kompetensbehov

Produktivitetskommissionens delbetänkande innehåller en hel del bra förslag som gäller högre utbildning. Särskilt förslaget om att i högre grad koppla resurser för högre utbildning till arbetsmarknadens behov, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert.
NYHET — 25 april 2024

Nu ska det bli lättare att forska och jobba samtidigt

Svenskt Näringsliv välkomnar att det blir enklare att kombinera arbete i näringslivet med en akademisk karriär, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert.
REMISSVAR — 22 april 2024

Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären

NYHET — 19 april 2024

Centralt att högskoleutbildningar anpassas efter en föränderlig arbetsmarknad

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens utredning om att lärosätenas utbildningsutbud ska utvecklas för att möta en föränderlig arbetsmarknad, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert.
NYHET — 10 april 2024

Internationella forskare viktiga för näringslivets kompetensförsörjning

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens uppdrag om förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare att verka i Sverige, skriver experterna Ulrika Wallén­­­ och Amelie Berg.
NYHET — 25 mars 2024

Varför är det så tyst om högre utbildning?

Högre utbildning är inte bara ett underreformerat utan också ett underdiskuterat område, skriver Ulrika Wallén, policyexpert för högskolepolitik. Svenskt Näringsliv har tillsammans med en grupp experter mötts för att diskutera och utveckla en högskolepolicy för Sverige.
NYHET — 17 januari 2024

Högskolan måste bana väg för livslångt lärande

Utbildningsutbudet i högskolan måste understödja näringslivets kompetensförsörjning. Det handlar både om bättre grundutbildning och vassare fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert.
RAPPORT — 13 december 2023

Utbildning för arbetsmarknaden eller för arbetslöshet? Konsekvenser av den högre utbildningens bristande matchning mot arbetsmarknadens behov

RAPPORT — 11 december 2023

Vart leder regeringens ingenjörssatsning?

RAPPORT — 15 september 2023

Högskolepejl - Högskolestudenters etablering på arbetsmarknaden

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist