Ulrika Wallén

Policyexpert kompetensförsörjning

Ansvarar för frågor om högre utbildning såsom kompetensförsörjning, dimensionering, kvalitet och relevans, livslångt lärande, samverkan mellan universitet och högskola respektive näringslivet avseende utbud och efterfrågan för en bättre matchning samt koppling till arbetsmarknaden.

Ulrika Wallén skriver även i bloggen Kompetensförsörjning.

Senaste blogginlägg av Ulrika Wallén

Senaste artiklar av Ulrika Wallén

RAPPORT — 29 november 2022

Kunskapsnation på sluttande plan? Reformförslag för svensk högre utbildning och forskning

NYHET — 30 september 2022

”Studenterna förlorar på högskolepolitiken”

Dagens högskolepolitik är inte utformad för att matcha arbetsmarknaden, skriver Ulrika Wallén, policyexpert kompetensförsörjning och högskolepolitik.
RAPPORT — 20 september 2022

Högskolepejl - Högskolestudenters etablering på arbetsmarknaden

NYHET — 23 juni 2022

Välkommen inventering av utbud för omställning!

Regeringen har gett statliga universitet och högskolor uppdraget att analysera sitt utbildningsutbud för yrkesverksamma. Bra, men det krävs mer, anser Svenskt Näringsliv.
RAPPORT — 15 juni 2022

Håller svensk högre utbildning måttet när det kommer till kvalitet och relevans? En jämförande analys av svensk högre utbildning ur ett kompetensförsörjningsperspektiv

BLOGGINLÄGG — 17 februari 2022

Så kan högskolans roll för det livslånga lärandet stärkas

RAPPORT — 13 december 2021

Utländska masterstudenter och doktorander lämnar Sverige

Problem och hinder för internationell spetskompetens att stanna i Sverige.
BLOGGINLÄGG — 3 december 2021

Framtidens ingenjörer och behovet av ett bättre anpassat kursutbud som matchar näringslivets efterfrågan

Arbetsmarknaden förändras ständigt samtidigt som företagen har svårt med sin kompetensförsörjning. Det ställer krav på relevant grundutbildning men också fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma. Utbildningsutbudet i högskolan måste underlätta näringslivets kompetensförsörjning.
BLOGGINLÄGG — 19 november 2021

Svenskt Näringslivs syn på samverkan och Högskolan i Halmstad som ett gott lärande exempel 

RAPPORT — 26 oktober 2021

Kompetensförsörjning för klimatomställningen

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist