Seminarium

Utbildning för arbetsmarknaden eller för arbetslöshet?

dec
13
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
13 december 2023, 9:30-10:30

-Konsekvenser av den högre utbildningens bristande matchning mot arbetsmarknadens behov 

Sverige har länge utmärkt sig som en liten kunskapsintensiv exportekonomi. Svenska företags förmåga att tillvarata kompetens och skapa ekonomiskt värde av den har varit avgörande för landets tillväxt. Högre utbildning har varit väsentlig för denna utveckling, vilken dessvärre har vänt.

Tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt på grund av att det inte finns medarbetare med rätt kompetens att rekrytera samtidigt som 71% av företagen tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personer med en högskoleutbildning. Kompetensbristen hindrar också klimatomställningen enligt branscherna. Utmaningarna att hitta rätt kompetens finns i hela landet, i alla branscher och i alla typer av företag.     

När det kommer till högskolans relevans så utgår dimensioneringen i Sverige från studenternas efterfrågan snarare än arbetsmarknadens behov. Det saknas också strukturer för arbetsmarknadsinflytande på systemnivå, vilket begränsar näringslivets möjligheter att påverka dimensionering och innehåll. Detta är kontraproduktivt både för studenterna som får det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och för företagen som har svårt att hitta kompetens.

Därför lanserar Svenskt Näringsliv en samhällsekonomisk analys av svenska studenters utbildningsval. Analysen innehåller en uppskattning av kostnaden för utbildningsval som ur samhällsekonomiskt perspektiv kan anses vara felaktiga samt en undersökning av varför vissa studenter väljer bort mer samhällsekonomiskt lönsamma utbildningar.

Välkommen på seminarium onsdag 13 december kl: 09:30-10:30. Lokal: Wallenbergaren, Storgatan 19. Kaffe och saffransbullar finns från kl. 09.00.

Det finns möjlighet att följa seminariet på plats eller digitalt. Maxantal personer på plats är 120 stycken.

Medverkande

Nikolay Angelov
Nikolay Angelov, Kvantitativ analytiker, Svenskt Näringsliv  
Mats Benner
Professor i forskningspolitik och rektor, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Joakim Bourelius
Näringspolitisk expert, Innovationsföretagen 
Jacob Färnert
Ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer
Jonas Öhlin
Seniorkonsult, Strategirådet
Josefin Malmqvist
Riksdagsledamot (m), Sveriges riksdag
Ulrika Wallén
Policyexpert högskolepolitik, Svenskt Näringsliv 

dec
13
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
13 december 2023, 9:30-10:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist