Seminarium

Högskolepejl - studenters etablering på arbetsmarknaden

sep
20
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
20 september 2022, 9:30-10:30

Sverige har länge utmärkt sig som en liten kunskapsintensiv exportekonomi. Svenska företagens förmåga att tillvarata kompetens och skapa ett reellt ekonomiskt värde av det har varit avgörande för svenska ekonomins tillväxt. Högre utbildningen har varit väsentlig för utvecklingen, vilken dessvärre har vänt. 

Tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt på grund av att det inte finns medarbetare med rätt kompetens att rekrytera. Så mycket som 71 procent av företagen tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personer med en högskoleutbildning. Kompetensbristen hindrar också klimatomställningen idag enligt 60 procent av branscherna. Utmaningarna att hitta rätt kompetens finns i hela landet, i alla branscher och i alla typer av företag.

När det kommer till högskolans relevans så utgår dimensioneringen i Sverige från studenternas efterfrågan snarare än arbetsmarknadens behov. Detta är kontraproduktivt både för studenterna som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och för företagen som har svårt att hitta kompetens. 

Därför lanserar Svenskt Näringsliv ”Högskolepejl”(se länk), som är ett instrument för att visa olika högskoleutbildningars relevans på arbetsmarknaden. Högskolepejl visar etablering och medianlön för olika högskoleutbildningar vid universitet och högskolor några år efter examen. Syftet är bland annat att studenter ska kunna göra medvetna val genom att kunna se hur etablering och medianlön för olika utbildningar vid universitet och högskolor. Välkommen till lanseringsseminarium 20 september kl. 09:30-10:30. 

OBS! Det finns möjlighet att följa seminariet på plats eller digitalt. Max antal personer på plats är 100. Seminariet spelas även in och finns tillgänglig att se i efterhand. Tillgängliga platser finns så länge det går att välja till alternativet. Frukost serveras från 09:00.

Välkomna att delta både som publik och frågeställare!

Vid seminariet deltar bland andra: 

Ulrik Hoffman, VD, Ungdomsbarometern 

Ulrika Wallén, Policyexpert högskolepolitik, Svenskt Näringsliv 

Frida Andersson, Enhetschef kompetensförsörjning, Teknikföretagen

Johan Kreicbergs, Samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer

Linn Svärd, Ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer

Susanne Wadsborn Taube, Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör, UHR

Johan Schnürer, Rektor, Örebro Universitet

Robert Eriksson, Forskningschef, Jernkontoret

Fler talare tillkommer. 


Samtalet modereras av Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

Rapporten är en del i Svenskt Näringslivs kraftsamling för högre utbildning och forskning 

sep
20
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
20 september 2022, 9:30-10:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist