Rekryteringsenkäten

Svenskt Näringsliv genomför återkommande en omfattande undersökning bland föreningens medlemsföretag som vi kallar rekryteringsenkäten. Syftet är att kartlägga företagens kompetensbehov, rekryteringsmönster och deras uppfattning om tillgången på kompetent arbetskraft.

Kontaktpersoner

Mia Bernhardsen

Senaste artiklarna

NYHET — 21 april 2022

Företag i Uppsala drabbas hårt av kompetensbrist

För att företagen i Uppsala län ska kunna möta en växande efterfrågan är det avgörande att de kan hitta den kompetens de behöver. Tyvärr visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät att många företag har svårt att hitta och anställa rätt personer. Tre av tio rekryteringar misslyckas.
NYHET — 13 april 2022

Tre av tio försök att anställa i Kalmar län misslyckas  

Många företag i Kalmar län har försökt rekrytera ny personal det senaste halvåret, men 68 procent av dem uppger att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det har lett till att tre av tio rekryteringsförsök helt misslyckats det senaste halvåret.
NYHET — 13 april 2022

Ny undersökning: Vart fjärde försök att anställa i Kronoberg misslyckas 

Många företag i Kronoberg har försökt rekrytera ny personal det senaste halvåret, men 71 procent av dem uppger att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det har lett till att ett av fyra rekryteringsförsök helt misslyckats det senaste halvåret.
NYHET — 11 april 2022

”Dålig infrastruktur och höga priser gör att man hellre tar ett mindre kvalificerat jobb än att pendla”  

Jonas Hernborg, vd på Elitfönster, säger att infrastrukturen spelar stor roll vid rekrytering av medarbetare.
NYHET — 11 april 2022

”Vi behöver få upp statusen på olika yrken inom branschen”

Arbetssökande med erfarenhet är så eftertraktade att de kan välja mellan många arbetsgivare och det företag som erbjuder mest lön vinner.
NYHET — 8 april 2022

”Vi blir väldigt sårbara när vi inte hittar personal”

Det finns en stark optimism bland näringslivet i Halland. Samtidigt anger 70 procent av de företag i länet som letar personal att de har svårt att rekrytera.
NYHET — 7 april 2022

Hälften av alla rekryteringsförsök misslyckas i Västmanland

Trots hög arbetslöshet och två år av kris är det fortfarande mycket svårt för svenska företag att rekrytera. Det visar en enkät från Svenskt Näringsliv. ”Det är en smärtsam paradox – och Västmanland är inte förskonade, säger regionchef Kristin Lahed.
NYHET — 6 april 2022

Så rekryterar företagen i Jönköpings län 

Nya rekryteringsvägar växer fram och de arbetssökandes personliga egenskaper spelar en allt större roll.
NYHET — 5 april 2022

Tre av tio rekryteringsförsök misslyckas i Stockholms län

Trots hög arbetslöshet och två år av kris är det fortfarande mycket svårt för svenska företag att rekrytera. Det visar en enkät från Svenskt Näringsliv. ”Det är en smärtsam paradox – och Stockholm är inte förskonade, säger tf regionchef Jessica Drugge.
NYHET — 5 april 2022

Tre av tio rekryteringsförsök misslyckas i Jämtland

Tre av tio rekryteringsförsök förra året misslyckades, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Trots att arbetslösheten är fortsatt hög, så förvärrades problemen med rekryteringar förra året. Det visar en enkät från Svenskt Näringsliv.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist