NYHET29 februari 2024

Trots lågkonjunktur – företag i Kronoberg hittar inte den personal de behöver

1 av 5 försök att rekrytera ny personal i Kronoberg misslyckas. Detta visar Svenskt Näringslivs stora rekryteringsenkät. Trots att arbetslösheten är hög och ekonomin svag är kompetensbristen stor.

En stor del av företagen i enkäten uppger att de på grund av rekryteringssvårigheterna har tvingats tacka nej till ordrar, ställa in planerad expansion eller dra ner sin produktion.
Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län.
Foto: Stefan Tell

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät är en återkommande undersökning av kompetensbristen inom näringslivet i Sverige. I årets undersökning har över 6000 företag i Sverige svarat på frågor om sina rekryteringar. Att undersökningen har gjorts under en svag konjunktur märks i svaren. I Kronoberg hade bara 6 av 10 företag som svarade på enkäten försökt rekrytera någon det senaste året, jämfört med 7 av 10 vid förra undersökningen två år tidigare.

– Trots det uppger en stor majoritet, 78 procent, av de företag i Kronoberg som försökt rekrytera att det generellt har varit svårt att få tag i den arbetskraft som de behöver. Det verkar inte heller ha blivit lättare jämfört med tidigare undersökningar, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronoberg.

Kompetensbristen får konsekvenser. En stor del av företagen i enkäten uppger att de på grund av rekryteringssvårigheterna har tvingats tacka nej till ordrar, ställa in planerad expansion eller dra ner sin produktion. I många fall har också ägarna till bolaget, och deras anställda, tvingats arbeta mer när det inte gått att hitta nya medarbetare.

Kompetensbristen skadar inte bara företagen, utan också Kronobergs tillväxt, konkurrenskraft och välfärd
Ulrica Bennesved, regionchef

– Bristen på efterfrågad kompetens är utbredd i så gott som alla branscher och sektorer, vilket leder till stora svårigheter för Kronobergs företag, säger Ulrica Bennesved.

Den mest eftersökta typen av kompetens under perioden var gymnasial yrkeskompetens, såsom hantverkare, industriarbetare, med mera. Mycket tyder på att bristen riskerar att förvärras framöver, när den gröna omställningen skapar nya behov av exempelvis installatörer och byggarbetare.

– Kompetensbristen skadar inte bara företagen, utan också Kronobergs tillväxt, konkurrenskraft och välfärd. Ju färre som är i arbete, desto mindre skattepengar till vård, skola och omsorg. Det är allvarligt, säger Ulrica Bennesved.

RekryteringsenkätenRekryteringArbetslöshetKompetensbristArbetsgivarfrågor
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist