NYHET21 mars 2024

En femtedel av rekryteringsförsöken i Stockholm misslyckas

Var femte rekryteringsförsök i Stockholm misslyckas. Allra svårast har företagen att hitta yrkesutbildade. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar också att brist på personer med rätt engagemang och attityd bidrar till rekryteringsproblemen.

Företagen i Stockholms län uppger att en femtedel av rekryteringsförsöken misslyckas.Foto: ANDRII YALANSKYI

Vartannat år genomför Svenskt Näringsliv en rekryteringsenkät för att undersöka hur rekryteringsläget ser ut hos svenska företag. Hur svårt är det att rekrytera och vilka utbildningsnivåer efterfrågar företagen är några av de frågor som ställs till företagen.

Likt resten av landet är efterfrågan på personer med yrkesutbildning på gymnasienivå hög i Stockholm. 40 procent av företagen uppger att det är den utbildningsnivå som de efterfrågar när de ska rekrytera ny personal. En lika stor andel, 40 procent av företagen efterfrågar högskole-/universitetsutbildad personal, vilket är den högsta siffran i landet.

Trots att yrkesutbildade är högt eftertraktade på Stockholms arbetsmarknad är yrkesutbildningsplatserna på gymnasiet få. Under läsåret 2022/2023 var endast 22 procent av de erbjudna gymnasieplatserna på ett yrkesprogram. Enligt bedömningar från Skolverket skulle 33 procent av alla gymnasielever behöva läsa ett yrkesprogram för att möta arbetsmarknadens behov.

Brist på personer med yrkeserfarenhet, brist på personer med rätt attityd och engagemang är utöver rätt utbildnings de vanligaste orsakerna till rekryteringsproblemen

Stockholmsföretagen uppger att fler än vart femte rekryteringsförsök misslyckas helt. Att det är svårt att rekrytera personal ställer till det för företagen. Sämre lönsamhet, minskad försäljning och att planerade expansioner förhindras är några av följderna av kompetensbristen.

RekryteringsenkätenKompetensförsörjning
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist