Filip Areström

Trainee

Trainee på regionkontor Stockholm & Gotland

Senaste artiklar av Filip Areström

NYHET — 20 september 2023

Positiv utveckling för företagsklimatet på Gotland

Gotland återhämtar fjolårets tapp i årets ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. Gotland placerar sig på plats 237 av 290 och klättrar 14 placeringar. Över en tioårsperiod så har regionen haft en uppåtgående trend.
NYHET — 20 september 2023

Danderyd har bäst företagsklimat i länet

Danderyd har Stockholms bästa företagsklimat, tätt följda av Solna. Nykvarn klättrar 50 placeringar och är årets klättrare i länet. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.
NYHET — 17 juli 2023

Stockholms vägnät bromsar företagens tillväxt

Sveriges infrastruktur har under en lång tid varit eftersatt. Runt om i landet rapporteras det om ett vägnät som inte håller en tillräckligt hög standard. Ett problem som vi även ser i Stockholm.
NYHET — 23 maj 2023

Företagen och politikerna överens om hur företagsklimatet ska förbättras

Kortare handläggningstider, fler bostäder, fler som går en yrkesutbildning och bättre dialog mellan företagen och regionen. Det är fyra av de högst prioriterade frågorna för ett förbättrat gotländskt företagsklimat, enligt företagen. Och när politikerna tillfrågas tycker de likadant.
NYHET — 8 februari 2023

Vargavinter övergår i vargaår

Företagen går en tuff tid tillmötes. Mycket talar för att det redan dystra läget kommer att förvärras ytterligare. För femte kvartalet i rad visar Svenskt Näringslivs företagarpanel att förväntningarna på framtiden hos Stockholmsföretagen fortsätter att dala.
NYHET — 25 oktober 2022

”Vi har blivit tillbakakastade till pandemiåren”

För företagen i Stockholm är framtiden oviss och många pressas hårt av skenande energipriser. På Nygårds Värdshus i Täby berättar krögare Kenneth Kovanen att de redan i augusti började känna oro inför vintern.
NYHET — 18 oktober 2022

I Solna fortsätter företagsklimatet blomstra

Solna stad har fortsatt Stockholms läns bästa företagsklimat. Bakom framgången ligger ett gediget arbete från kommunledning ned till enskilda medarbetare.
NYHET — 18 oktober 2022

Energikrisen pressar företag och ställer krav på politiken

Den regering som nu ska tillträda står inför flera stora utmaningar. En av dessa är hur energipolitiken ska utformas som kan möta både den nuvarande höga efterfrågan samt framtidens efterfrågan som om 30 år beräknas vara mer än dubbelt så hög som idag.
NYHET — 14 oktober 2022

Minskad optimism bland Gotlandsföretagare

Trots en relativt positiv utveckling på Gotland under det senaste året, finns det nu en stor oro hos många företag om hur framtiden kommer att se ut. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det tredje kvartalet företagare svarat på frågor om nuläge och framtid.
NYHET — 13 oktober 2022

Oviss framtid för Stockholmsföretagen

Trots en relativt positiv utveckling i regionen under det senaste året, finns det nu en stor oro hos många företag om hur framtiden kommer att se ut. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det tredje kvartalet där 800 företagare svarat på frågor om nuläge och framtid.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist