NYHET21 mars 2024

Gymnasial yrkesutbildning mest efterfrågad

De gotländska företagarna är de som i störst utsträckning själva arbetar mer när rekryteringar misslyckas. Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät visar också att gymnasial yrkesutbildning är det mest efterfrågade utbildningsnivån och att rätt attityder och engagemang skapar rekryteringssvårigheter.

Företagen uppger att det är svårt att hitta rätt kompetens på Gotland.Foto: ANDRII YALANSKYI

Vartannat år genomför Svenskt Näringsliv en rekryteringsenkät för att undersöka hur rekryteringsläget ser ut hos svenska företag. Hur svårt är det att rekrytera och vilka utbildningar efterfrågar företagen är några av de frågor som ställs till företagen. Årets undersökning visar att yrkesutbildade är högt efterfrågade på Gotland.

Likt resten landet efterfrågar företagen på Gotland framförallt personer med gymnasial yrkesutbildning. 53 procent av de gotländska företagen uppger i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät att det är just gymnasial yrkesutbildning som de eftersöker när de ska anställa nya medarbetare. 70 procent av företagen uppger även att det är ganska eller mycket svårt att rekrytera personer med den utbildningsbakgrunden.

De två vanligaste orsakerna till rekryteringssvårigheterna på Gotland är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet och brist på personer med rätt attityd och engagemang. Att det är svårt att rekrytera personer med rätt kompetens ställer till det för företagen. Företagen får i enkäten svara på vad följderna blev av att de inte hittade rätt kompetens blir och här sticker Gotland ut. 67 procent av företagen uppger att ägarna/ledningen har fått gått in och täcka upp för bristen på personal. I resten av landet är samma siffra 47 procent.

De vanligaste rekryteringsvägarna på Gotland, och de rekryteringsvägar som i flest fall lett till en anställning, är informella kontakter och sociala medier. Jämfört med Sverige som helhet är sociala medier en betydligt oftare använd rekryteringsväg på Gotland.

RekryteringsenkätenKompetensförsörjning
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist