NYHET21 maj 2024

Brottsligheten hämmar företagsklimatet i Stockholms län

Idag presenteras Svenskt Näringslivs årliga nationella undersökning Lokalt företagsklimat. Drygt 3800 företag i Stockholms län har varit med och tyckt till om hur det är att driva företag i sin kommun. På företagens önskelista för ett bättre företagsklimat står minskad brottslighet och ökad trygghet, bättre dialog mellan kommun och företag samt förbättring av det lokala vägnätet.

Olle Karstorp kan konstatera ett växande engagemang kring företagsklimatet i många kommuner.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I förra årets undersökning nåddes det bästa nationella resultatet någonsin. Även i år är utvecklingen positiv. Företagens sammanfattande omdöme ökar även i Stockholmskommunerna och bekräftar den positiva trenden, emellertid är ökningen i år liten.

– Det är glädjande att företagsklimatet blir bättre över tid. Det är ett resultat av ett växande engagemang kring företagsklimatet i många kommuner, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm.

I länet är det Solna som får högst sammanfattande omdöme, 4,1 på en sexgradig skala. Solna är i år den enda kommun i länet som når betyget bra, 4,0.

Högst upp på företagens önskelista för ett bättre företagsklimat står minskad brottslighet och otrygghet. Närmare vart fjärde företag i länet uppger att de i hög eller mycket hög utsträckning har drabbats negativt av just brottslighet och otrygghet under det gånga året.

– Varje år kostar brottsligheten svenska företag över 100 miljarder kronor. Här krävs det att flera aktörer arbetar tillsammans på nationell, regional och inte minst lokal nivå där kommunerna behöver bli bättre på att inkludera företagen i det brottsförebyggande arbetet, säger Olle Karstorp.

Bättre dialog mellan kommunen och företagen återfinns på andra plats på företagens prioriteringslista. Även bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare finns högt upp.

– Hur kommunernas dialog med företagen fungerar och hur de bemöter företagen är av stor vikt för att uppnå ett gott företagsklimat. Med en god dialog och ett bra bemötande kommer man långt. Att hjälpa företag att göra rätt ger både högre regelefterlevnad och ett bättre företagsklimat, säger Olle Karstorp.

Stockholms kommuner blir allt mer serviceinriktade. Över en femårsperiod har betyget på frågan om kommunernas service och bemötande ökat från låga nivåer till att nu nå ett godtagbart betyg.

– Att bemötandet och servicen kontinuerligt har förbättrats de senaste fem åren är positivt. Att utvecklingen har gått åt rätt håll under en längre tid visar att kommunerna har förstått vikten av långsiktighet i arbetet. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra i länets kommuner, säger Olle Karstorp.

35% av företagen vill se en förbättring av det lokala vägnätet. Frågan är särskilt angelägen för företag inom gröna näringar och transport. Liknande utveckling går att se i hela landet där frågan om ett bättre vägnät prioriteras allt högre

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist