NYHET21 maj 2024

Effektiv bygglovsprocess – framgång för kommunens företagsklimat

Företagen i Botkyrka har fått möjlighet att tycka till om företagsklimatet och en majoritet anser att företagsklimatet tar flera steg framåt. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning Lokalt företagsklimat. Botkyrkaföretagen ger kommunen det högsta sammanfattande omdömet på 12 år. Några av framgångsfaktorerna är upplevelsen av kommunens service och bemötande samt att kommunpolitikernas attityder blivit bättre.

”Vi jobbar kontinuerligt med att följa upp kvaliteten på vår service”, säger Annelie Fager, bygglovschef.
Foto: Privat

I undersökningen som presenterades 21 maj får kommunen ett högre betyg på 13 av 15 delfrågor. Botkyrka har under flera år fokuserat på att effektivisera sina processer inom samhällsbyggnadsförvaltningen och ansökan vid bygglov är ett område som gjort stora framsteg.

– Vi på bygglovsenheten jobbar kontinuerligt med att följa upp kvaliteten på vår service genom olika mätningar som görs under året och tittar speciellt på de fria svar vi får in. Utifrån det skruvar vi och försöker hitta förbättringar i allt vi gör. Alltifrån att förbättra informationen på hemsidan, se över våra e-tjänster samt hitta fler automatiserade tjänster som gör att vi effektiviserar vårt arbete, säger Annelie Fager, bygglovschef, Botkyrka kommun.

Den vanligaste kontakten mellan företag och kommun är vid tillsyn-, kontroll- och tillståndsärenden. I Botkyrka har 32% av företagen svarat att en viktig insats för att förbättra kommunens företagsklimat är genom kortare handläggningstider inom alla förvaltningar, något bygglovsenheten arbetar kontinuerligt med.  

Stina Lundgren, kommunstyrelsens ordförande, gläds åt att företagen nu upplever att både tjänstemännens och kommunpolitikernas attityder till företagande har förbättrats.
Foto: Botkyrka kommun

– På samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar vi också aktivt med programmet obruten digital samhällsbyggnadsprocess (ODS) där vi kartlagt alla våra processer. Syftet är att det ska bli enklare att kommunicera och att få tillgång till samma information. Detta resulterar i snabbare beslut med hög kvalitet, säger Annelie Fager.

Företagen i Botkyrka svarar att både tjänstemännens och kommunpolitikernas attityder till företagande har förbättrats. Något som kommunstyrelsens ordförande Stina Lundgren ser mycket positivt på.

– Vårt största framgång tror jag är lyhördheten till företagarna. Sedan det nya styret tillträdde i november förra året har vi systematiskt varje vecka gjort verksamhetsbesök hos företagare i Botkyrka för att samla in deras synpunkter och höra vad vi kan bli bättre på som kommun. Detta kommer vi fortsätta med. Vårt nästa steg är nu att bearbeta och verkställa de synpunkter som kommit in, där vi kan bli ännu bättre, säger Stina Lundgren, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun.

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt FöretagsklimatServiceinriktad myndighetsutövning
Skriven avJessica Drugge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist