NYHET7 maj 2024

En resa genom den gröna omställningen: Tre företag som banar vägen för en hållbar framtid

Det pågår en stor omställning för både samhälle och näringsliv, en grön omställning för att vi med gemensamma krafter ska begränsa klimatförändringarna. Det är företagen som går i bräschen och som också möjliggör omställningen.

Företagare och politiker reste genom Östhammars kommun för att träffa företag som är med och driver på klimatomställningen.Foto: Filip Areström

Under en heldag samlade Svenskt Näringsliv företagare och politiker för en bussresa genom Östhammars kommun för att träffa företag i olika branscher som på sitt unika sätt är med och driver utvecklingen åt rätt håll, mot en grönare och mer hållbar framtid.

Dannemora gruvor - Europas grönaste gruva

Första stoppet på resan blev Dannemora gruvor/Grangex, en del av Sveriges historia som står redo att återuppstå med målet att bli Europas grönaste gruva. Med ny kunskap och ny teknik kommer gruvan att producera järnmalm med en renhet på hela 68 procent, en betydande ökning jämfört med den 55 procentiga renhet man lyckades utvinna när gruvan var i drift 2015. Totalt kommer över 1 miljon ton järnmalm kunna brytas per år, vilket i sin tur kan omvandlas till 700 000 ton fossilfritt stål. En besparing på en miljon ton koldioxidutsläpp varje år.

I Dannemora gruvor kommer det med ny teknik produceras järnmalm på nytt.
Foto: Filip Areström

Men gruvans återuppståndelse är inte utan utmaningar. Att hitta kompetent personal och förbättra infrastrukturen för att transportera malmen effektivt är avgörande för att nå gruvans fulla potential.

JACO fabriks - Energilösningar för en elektrifierad framtid

JACO har en tydlig vision: att vara en central aktör i energiomställningen och skapa ett hållbart samhälle. Företaget levererar energilösningar som sträcker sig från omvandling av använda fraktcontainrar till ”teknikhus”, till signalsystem för järnvägar och transformatorer för solcellsparker. JACO bygger också megawatt-stationer för snabbladdning av tung trafik, en avgörande del i elektrifieringen av transportsektorn.

Att lösa kompetensfrågan var ett av JACO fabriks budskap till politikerna på besök.
Foto: Filip Areström

Trots framgångarna står JACO inför kompetensbrist. Både ingenjörer och projektledare med elkompetens är en utmaning att hitta. Att lyckas rekrytera rätt personal och behålla den befintliga är avgörande för att JACO ska kunna möta den växande efterfrågan. JACO har hela världen som sin marknad men tyvärr är marknaden lite trögare i just Sverige. Samtidigt som övriga Europa rustar upp sina järnvägar, med bland annat nya signalsystem som JACO levererar, för att möta morgondagens transporter är upprustningen i Sverige inte lika tydlig och snabb som i andra delar av världen.

Marell boats - Elbåtar och hybridbåtar banar väg för en renare sjöfart

Marell, en ledande båtbyggare av elbåtar och hybridbåtar, strävar efter att elektrifiera sjöfarten för både myndigheter och privatpersoner. Tillsammans med två världsledande fordonskonstruktörer, Scania och Volvo, är Marell med och utvecklar ny teknik och smarta lösningar för att göra sjöfarten både grönare och effektivare. Samarbetet visar på engagemanget för att driva innovationen framåt mot en grönare framtid.

Båtarnas skrov produceras delvis i Örnsköldsvik och delvis i Ukraina. Trots att ett krig rasar i Ukraina så har de lyckats bibehålla sin produktion där, vilket är något som företaget är mycket stolta över.

En näst intill obefintlig laddinfrastruktur till sjöss är ett hinder för en elektrifierad båtflotta.
Foto: Filip Areström

Men det är inte bara guld och gröna skogar för en båtbyggare som vill hjälpa till att ställa om sjöfarten. Att producera och leverera helt elektrifierade båtar har sina utmaningar. Bristen på en utbyggd laddinfrastruktur lyfts ofta fram som ett problem för att genomföra en omställningen av fordonsflottan på land. Till sjöss är detta ett ännu större problem. Laddstolpar till sjöss är nästintill obefintlig och behöver byggas ut för att en total elektrifiering ska bli effektiv och möjlig. Ytterligare en utmaning är att hitta rätt kompetens, en sorglig röd tråd genom denna gröna dag.

Dannemora gruvor/Grangex, JACO fabriks och Marell boats representerar bara en liten del av alla de företag som driver den gröna omställningen framåt. Varje företag, med sin unika expertis och sina specifika utmaningar, bidrar till en mer hållbar framtid. Genom att samarbeta och dela kunskap kan vi övervinna hinder och bana väg för en grönare morgondag.

Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist