Breddad rekrytering

Bättre integration bidrar till tillväxt i ekonomin och ger förutsättningar för ökad välfärd. Arbetsmarknadens parter har kommit överens om en ny anställningsform för att underlätta för nyanlända men även för långtidsarbetslösa att få jobb, etableringsjobben.

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Kontaktpersoner

Patrik Karlsson
Hanna Cederqvist
Ulrika Wallén
Mia Bernhardsen

Senaste artiklarna

NYHET — 4 oktober 2023

Daunfeldt: Därför kan svenska jobb försvinna

”Det är bara Italien, Spanien och Grekland som har högre arbetslöshet i EU än vi just nu”, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom. Och läget riskerar att bli värre.
NYHET — 12 september 2023

Regeringen ger klartecken för etableringsjobb – ”En viktig pusselbit”

Efter år av väntan ger regeringen nu klartecken för att införa etableringsjobb. 2,4 miljarder öronmärks i budgeten för genomförandet. ”Det är en viktig pusselbit för att minska utanförskapet och bygga arbetsmarknaden stark”, säger Mattias Dahl, vice vd.
NYHET — 7 september 2023

Dahl hoppas att regeringen ger besked om etableringsjobben

Arbetsmarknadens parter är överens om etableringsjobb, men från regeringens håll händer inget. ”Vi får väl se vad som händer i budgeten”, säger vice vd Mattias Dahl. Nu hoppas han att regeringen äntligen ska lägga pengarna på bordet.
NYHET — 6 december 2021

”Jobben kommer inte automatiskt, Magdalena Andersson”

Ska näringslivet vara motorn när Sverige ställer om krävs en uthållig politik som sätter företagens konkurrenskraft och utveckling i centrum. Det måste vara lätt att starta och driva företag i Sverige. På riktigt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv.
NYHET — 2 februari 2021

Företagen avgör behoven av arbetskraft

Företagen bestämmer behovet av arbetskraft och vilken kompetens den ska ha. Den principen utgör grunden för reglerna som styr arbetskraftsinvandringen. Det framhåller vice vd Mattias Dahl.
NYHET — 15 december 2020

”Bara att öppna famnen och bjuda in alla”

På HKScan i Linköping får nyanställda med utländsk bakgrund utbildning och coachning i hur det svenska arbetslivet fungerar, berättar Amir Aminalroaya, chef för anläggningsservice.
NYHET — 15 december 2020

Träffsäkra åtgärder krävs för att stoppa arbetskraftsexploatering

Arbetet mot arbetskraftsexploatering behöver stärkas, konstaterar Riksrevisionen i en granskning. Annars riskerar företag som erbjuder goda arbetsvillkor att slås ut.
NYHET — 25 juni 2020

”Vi måste vända på tratten”

Anders Ferbe, du var tidigare ordförande i Valideringsdelegationen som i våras lämnade sitt slutbetänkande. Varför är det så viktigt att valideringen utvecklas?
REMISSVAR — 26 maj 2020

Huvudbetänkande Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65)

Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt med en effektiv arbetsmarknad. Incitament till arbete och utbildning förutsätter ett visst mått av lönespridning.
REMISSVAR — 28 juni 2019

Inspel till nytt nationellt program för Socialfonden 2021-2027

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist