NYHET15 december 2020

”Bara att öppna famnen och bjuda in alla”

På HKScan får nyanställda med utländsk bakgrund utbildning och coachning i hur det svenska arbetslivet fungerar. Starten tar lite längre tid men för företaget är det guld värt att få in erfarna talanger och samtidigt ge dem chansen att komma in på arbetsmarknaden.

På kött- och charkföretaget HKScan i Linköping finns medarbetare från i stort sett hela världen. Det konstaterar Amir Aminalroaya, chef för anläggningsservice.

– HKScan är alltid ute efter duktiga medarbetare oavsett varifrån de kommer. Alla som har arbetsvilja får en chans oavsett om man är född i Sverige eller om man är nyanländ. Vår bransch går bra och behöver anställa fler.

”Vi ger dem utrymme att söka hos oss genom att sänka ribban en aning”, säger Amir Aminalroaya, chef för anläggningsservice på HKScan i Linköping.

Som stort företag har HKScan dessutom ett samhällsansvar att stötta personer med utländsk bakgrund som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, påpekar han.

– Även om de har stor erfarenhet från sitt hemland är tröskeln in i arbetslivet hög. De vet ofta inte hur de ska gå till väga för att få ett jobb och då måste vi hjälpa dem.

HKScan ordnar rundvandringar för arbetssökande och ger dem möjligheter att prova på eller till och med praktisera och visa vad de kan om de har erfarenhet från liknande jobb.

– Vi ger dem utrymme att söka hos oss genom att sänka ribban en aning. Sedan hjälper vi dem att komma in i jobbet genom att stötta med utbildning och praktik.

Alla som anställs utbildas i företagets riktlinjer. Den som tidigare har arbetat som slaktare eller maskinoperatör får dessutom fräscha upp sina kunskaper och lära sig svenska regler för kött- och livsmedelshantering. Den utan tidigare erfarenhet börjar från grunden och jobbar som praktikant några månader för att komma in i yrket.

– I Sverige är bristen på slaktare och styckare enorm och när det handlar om personer med utländskt ursprung som har erfarenhet från livsmedelsindustrin får vi mycket på köpet. Då är det bra om vi kan fånga upp de här talangerna och få dem intresserade.

Att sänka ribban för utlandsfödda innebär en acceptans för att starten på företaget får ta lite längre tid. För de som behöver lära sig mer svenska erbjuder HKScan svenskkurser på arbetstid, till exempel.

– Det är ett viktigt första steg är att lära sig språket. Där måste vi anstränga oss.

I början handlar det också om att ta sig tid att förklara mer om hur arbetslivet fungerar i Sverige. Hur arbetstiderna fungerar, att stämpla in och ut, och sådant som man kanske inte är van vid i sitt hemland, konstaterar han.

– När det gäller rutiner i samhället får vi som arbetsgivare vara lite tydligare – sådant som man inte kan om man inte har bott här. Vi får agera lite av samhällscoacher. De flesta lär sig fort och fungerar bra. När de väl har kommit igång är det ingen skillnad jämfört med andra.

Den stora mångfalden innebär ett öppnare klimat och fler idéer, påpekar Amir Aminalroaya. Med en verksamhet som arbetar med matkultur är det viktigt att få influenser från olika länder för att hela tiden hänga med i utvecklingen.

Och för de med utländsk bakgrund ger det en möjlighet att komma in snabbare i samhället.

– Ett jobb betyder mycket för att bli accepterad. För den som ska köpa hus, hyra en lägenhet eller teckna ett mobilabonnemang är ett jobb det allra viktigaste att ha. Ingen vill tigga pengar från staten.

Amir Aminalroaya vet av egen erfarenhet. Han kom själv till Sverige 1986 och tio år senare började han på HKScan. Efter hand har han fått och tagit chansen att utvecklas och arbeta i olika roller och idag arbetar han som chef för anläggningsservice.

Vad har du för råd att ge företag som vill öka sin mångfald?

– Det är bara att öppna famnen och bjuda in alla oavsett ursprung. Företaget växer med mångfald.

KompetensutvecklingBreddad rekryteringMångfaldkompetensbristHKScan
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist