NYHET2 februari 2021

Företagen avgör behoven av arbetskraft

Företagen bestämmer behovet av arbetskraft och vilken kompetens den ska ha. Den principen utgör grunden för reglerna som styr arbetskraftsinvandringen. Det framhåller vice vd Mattias Dahl.  

Mattias Dahl betonar att det är nödvändigt att stoppa dagens kompetensutvisningar. Sverige behöver mer kompetens och har inte råd att utvisa kompetens, anser han.Foto: SÖREN ANDERSSON

Regelverket för arbetskraftsinvandring måste fortsätta bygga på den självklara principen att det är företag som avgör om de har behov av arbetskraft och i så fall vilken sorts kompetens arbetskraften ska ha. Detta kan varken staten, myndigheter eller fackföreningarna göra, säger Mattias Dahl, vice vd.

– Det är naturligt och bra att hela regelverket för arbetskraftsinvandring ses över i syfte att försvåra all form av kriminalitet och regelmissbruk. Myndigheternas arbete med att försvåra missbruk inom arbetskraftsinvandringsområdet bör förbättras. Vad som framförallt behövs är ett effektivare kontrollarbete.

Han understryker att det är nödvändigt att stoppa dagens kompetensutvisningar. Sverige behöver mer kompetens och har inte råd att utvisa kompetens, menar Dahl.

– En statligt definierad minimilön är fel och strider mot den svenska modellen. En samlad arbetsmarknad och enig riksdag arbetar just nu med att försöka förmå EU att inte införa en minimilönlag för Sverige. Minimilönenivån bestäms i Sverige i aktuella kollektivavtal varför dessa nivåer även bör utgöra riktvärden för arbetskraftsinvandrare, säger Mattias Dahl.

ArbetskraftsinvandringBreddad rekrytering
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist