Arbetskraftsinvandring och fri rörlighet 

När företagen inte hittar medarbetare inom landet med den kompetens de behöver är det viktigt att de kan rekrytera från utlandet. Att detta sker på ett rättssäkert sätt ligger både i företagens och i arbetskraftsinvandrarens intresse. Arbetskraftsinvandringen stärker företagens kompetensförsörjning och genererar miljardintäkter till statskassan och vårt gemensamma välstånd.

Kontaktpersoner

Patrik Karlsson

Senaste artiklarna

NYHET — 27 september 2023

Nya siffror: Företag med arbetskraftsinvandrare växer snabbare

Företag som anställer arbetskraftsinvandrare växer tio procent snabbare och har fler medarbetare. Det visar nya siffror från Svenskt Näringsliv. ”Det är inte förvånande”, säger vice vd Karin Johansson.
RAPPORT — 27 september 2023

Rekrytering av internationell kompetens - arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska företag

REMISSVAR — 18 september 2023

Remiss av betänkandet Kunskapskrav för permanent<br/>uppehållstillstånd (SOU 2023:25)

NYHET — 20 juni 2023

Studie: Begränsad arbetskraftsinvandring minskar skatteintäkterna

Fem miljarder. Så mycket skulle de svenska skatteintäkterna minska om Tidöpartiernas förslag om lönegolv blev verklighet. ”Förslaget om att höja lönegolvet till medianlönen slår brett i alla branscher”, säger Amelie Berg, expert på kompetensförsörjning.
RAPPORT — 16 juni 2023

Politiskt lönegolv till hög kostnad - samhällsekonomiska effekter av ett lönegolv för arbetskraftsinvandrare

REMISSVAR — 14 juni 2023

Remiss av departementspromemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

REMISSVAR — 29 maj 2023

Remiss av departementspromemorian Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

NYHET — 4 maj 2023

Johansson om regeringens försörjningskrav: ”En märklig särreglering”

Regeringen och Sverigedemokraterna vill dubbla försörjningskravet vid arbetskraftsinvandring till 26 650 kronor i månaden. Problematiskt, menar vice vd Karin Johansson, och understryker att det är ett ingrepp i den svenska lönebildningsmodellen.
RAPPORT — 28 februari 2023

Företagens behov av internationell kompetens - Så vinner Sverige kampen om talangerna

NYHET — 17 februari 2023

”Ett stort ingrepp i svensk arbetsmarknad”

Skärpta lönekrav och tuffare regler för arbetskraftsinvandring är ett stort ingrepp i svensk arbetsmarknad, enligt Svenskt Näringsliv. ”Nu är det politikerna som sätter lönerna”, säger vice vd Karin Johansson.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist