Arbetskraftsinvandring och fri rörlighet 

När företagen inte hittar medarbetare inom landet med den kompetens de behöver är det viktigt att de kan rekrytera från utlandet. Att detta sker på ett rättssäkert sätt ligger både i företagens och i arbetskraftsinvandrarens intresse. Arbetskraftsinvandringen stärker företagens kompetensförsörjning och genererar miljardintäkter till statskassan och vårt gemensamma välstånd.

Kontaktpersoner

Patrik Karlsson

Senaste artiklarna

NYHET — 22 december 2021

Nya regler kan förbättra arbetskraftsinvandringen

Regeringen har presenterat nya regler kring arbetskraftsinvandring. Flera förslag förbättrar förutsättningarna för yrkesskickliga att komma hit, anser Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning. ”Utan den tillgången på kompetens försämras vår konkurrenskraft.”
RAPPORT — 13 december 2021

Utländska masterstudenter och doktorander lämnar Sverige

BLOGGINLÄGG — 1 december 2021

En statlig minimilön för arbetskraftsinvandrare kommer inte att stoppa missbruk och få fler i arbete

Redan första dagen på jobbet uttryckte den nye migrationsministern Anders Ygeman att ett lönegolv är ett av de intressanta sätten att komma tillrätta med arbetskraftsinvandringen. Han går därmed i strid med den svenska modellen. Likaså är det inte en effektiv åtgärd för att motverka missbruk.
NYHET — 2 november 2021

Betänkande om arbetskraftsinvandring får blandat mottagande

Svenskt Näringsliv är ömsom positiv, ömsom negativ till slutbetänkandet om arbetskraftsinvandring. ”Beklagligt att utredningen inte föreslår åtgärder som gör det mer attraktivt för internationell kompetens att söka sig till Sverige”, skriver Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert.
RAPPORT — 1 juni 2021

Näringslivsagenda mot kriminalitet inom arbetskraftsinvandringen

NYHET — 1 juni 2021

Så slipper arbetskraftsinvandrare ur de kriminellas grepp

Svenska företag är beroende av att rekrytera från länder utanför EU för att få tag på kompetensen de behöver. Därför måste systemet för arbetskraftsinvandring vårdas och kriminella som utnyttjar det stoppas. Det konstaterar Svenskt Näringsliv i en rapport med konkreta förslag på åtgärder.
NYHET — 25 februari 2021

Rapport: 10 000 utrikes födda företagare utslagna av pandemin

Var tionde företagare med utrikes bakgrund har slagits ut av pandemin. Det är allvarligt för företagsamheten i stort men även för arbetsmarknaden när många anställningsmöjligheter försvinner.
NYHET — 3 februari 2021

Så fungerar arbetskraftsinvandringen bättre

Utredningen om förbättrade regler för arbetskraftsinvandring har kommit med ett delbetänkande. Svenskt Näringsliv ser för-och nackdelar med förslagen.
NYHET — 2 februari 2021

Företagen avgör behoven av arbetskraft

Företagen bestämmer behovet av arbetskraft och vilken kompetens den ska ha. Den principen utgör grunden för reglerna som styr arbetskraftsinvandringen. Det framhåller vice vd Mattias Dahl.  
NYHET — 15 december 2020

Träffsäkra åtgärder krävs för att stoppa arbetskraftsexploatering

Arbetet mot arbetskraftsexploatering behöver stärkas, konstaterar Riksrevisionen i en granskning. Annars riskerar företag som erbjuder goda arbetsvillkor att slås ut.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist